de KT tiet 18 so 6 chuan – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về de KT tiet 18 so 6 chuan, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

đề kiểm tra : 1 tiết môn: Số học 6 tiết 18
Năm học : 2008 – 2009 Giáo viên ra đề : Bùi Thị Thơm
**************************

I/ ma trận đề:

Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Tập hợp – Tập hợp con – Tập hợp N- Ghi số tự nhiên

1
0,5
1
1
1
0,5

3
2

Các phép toán cộng trừ nhân chia trong N
1
0,5
1
1

1
1

2
2
5
4,5

Các phép toán luỹ thừa trong N

1
0,5

1
0,5
1
1
1
0,5
1
1
5
3,5

Tổng

3
2
5
4
5
4
13
10

II/ đề bài:
Câu 1(3 điểm): Đánh dấu vào ô thích hợp:

Câu
Nội dung
Đúng
Sai

a
3. 32008 = 92008

b
57: 5 = 57

c
2x = 16 thì x = 8

d
Số tự nhiên a được gọi là chia hết cho số tự nhiên b nếu có số tự nhiên q sao cho a = bq

e
Số 1997 có thể viết như sau:
1997 = 1.1000 + 9.100 + 9.10 +7 hoặc
1997 = 19.100 + 9.10 +7 hoặc
1997 = 19.100 + 97 và còn các cách viết khác nữa

g
Tập hợp các chữ cáI của từ “ HOC TOT ” là

Câu 2(3 điểm): Thực hiện phép tính (nhanh nếu có thể)
a/ 3. 52 – 64: 23
b/ 17.81 + 19.17 + 210
c/
Câu 3(2 điểm): Tìm số tự nhiên x biết:
a/ 5( 7 + 48: x ) = 45
b/ 52x-3 – 2.52 = 52 .3
Câu 4(1 điểm): Cho tập hợp A Hãy viết
a/ Một tập con của A có 1 phần tử
b/ Một tập con của A có 3 phần tử
Câu 5(1 điểm): Tìm thương của một phép chia, biết rằng nếu thêm 15 vào số bị chia và thêm 5 vào số chia thì thương và số dư không đổi

Iii/ đáp án-thang điểm:
1/ s s s s đ đ Mỗi ý 0,5 đ
2/ a/ 3.25 – 16 = 75 – 8 = 67
b/ 17(81 + 190 ) + 210 = 1700 + 210 = 1910
c/ = 78 :39 = 2 Mỗi ý 1 đ
3/
a/ 7 + 48 : x = 45:5=9
48 : x = 16
x = 3

b/ 52x-3 = 125 = 53
2x-3 = 3
x =3

Mỗi ý 1 đ
4/ a/ B =
b/ C = Mỗi ý 0,5 đ
5/ ta có a =bq +r và a +15 = (b+5)q +r
từ đó bq +r = bq +5q +r-15 suy ra 5q = 15 suy ra q = 3 Mỗi ý 0,5 đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.