đề KT – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về đề KT, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT QUẾ SƠN KIỂM TRA CHƯƠNG I
TRƯỜNG THCS QUẾ THUẬN MÔN: HÌNH HỌC 7 – Năm học: 2016-2017
Thời gian: 45 phút (không kể giao đề)

Họ tên: …………………………………………..
Lớp: ………………………………………………
Điểm:

Lời phê:

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn trước chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất:
Câu 1: Xem hình vẽ và cho biết số đo góc biết
1440 B. 360 C. 1340 D. 1800
Câu 2: Xem hình vẽ, biết MN= 4 cm. Số đo của đoạn thẳng MC?
8 cm B. 6 cm C. 1,5 cm D. 2 cm
Câu 3: Cho ba đường thẳng m, x, y biết m x, m y thì:
x // y B. x cắt y C. x y D. x y
Câu 4: Nếu có hai đường thẳng:
A. Vuông góc với nhau thì cắt nhau. C. Cắt nhau thì tạo thành 4 góc bằng nhau.
B. Cắt nhau thì vuông góc nhau. D. Cắt nhau thì tạo thành 4 cặp góc đối đỉnh.
Câu 5: Cho điểm O nằm ngoài đường thẳng d:
A. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.
B. Có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng d.
C. Có ít nhất một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.
D. Có vô số đường thẳng đi qua điểm O và song song với đường thẳng d.
Câu 6: Cho đường thẳng c cắt hai đuờng thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:
A. a cắt b. B. ab. C. a//b. D. ab.
II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm) Cho hình 1, nhận biết định lý, rồi ghi giả thiết, kết luận của định lý.
Câu 2: (4,0 điểm) Cho hình 2, biết c // d. Tính số đo của góc .
Câu 3: (1,0 điểm) Cho một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Chứng tỏ rằng hai tia phân giác của một cặp góc so le trong thì song song với nhau.
Hình 2
Bài làm:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
HÌNH HỌC 7 – Năm học 2016-2017

I. Trắc nghiệm: (3đ)
Điền đúng mỗi câu được 0,5đ.
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
B
D
A
A
A
C

II. Tự luận: (7đ)
Câu 1: (2đ)
Nêu đúng định lý
Ghi đúng giả thiết, kết luận của định lý
(Mỗi ý được 1đ)
Câu 2: (4đ)
Qua P kẻ đường thẳng xy // c // d
Tính được:
Tính được:
Tính được:
(Mỗi ý được 0,5đ)
Câu 3: (1đ)
Vẽ hình đúng được 0,25đ
Lập luận đúng được 0,75đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.