Đề kt tap trung – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề kt tap trung, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường: THCS…………………………….
Lớp: ……………………………………….
Họ và tên: …………………………………
KIỂM TRA TẬP TRUNG
Môn: Toán (Hình học)
Thời gian:1 tiết

Điểm
Lời phê

Bằng số: ………………

Bằng chữ: …………….
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Đề:
Câu 1: Cho tam giác ABC, vuông tại A. Hãy viết các tỉ số lượng giác của góc B và suy ra tỉ số lượng giác của góc C. (2 điểm)
Câu 2: Cho một cột đèn cao 8m có bóng trên mặt đất dài 5m. Hãy tính góc mà tia sáng mặt trời tạo ra dưới mặt đất. (2 điềm)
(Học sinh cần vẽ hình minh họa, không cần chính xác với số đo cụ thể)
Câu 3: Hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo cách em đã học: (1 điểm)
Sin78o, cos42o, cos35o, cos87o,sin47o
Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B là 60o; đường cao AH, biết AB=3cm.
Tính AH , HB , HC (2 điểm)
Viết tỉ số lượng giác của góc C. (1 điểm)
Kẻ đường phân giác AD ( D thuộc BC)
Tính: (2 điểm)
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.