de kt su – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về de kt su, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường PTDTN- Vĩnh Linh. Kiểm tra chất lượng học kỳ I: Môn Lịch Sử 8
Họ tên…………………… Ngày kiểm tra.
Lớp 8….. Ngày trả bài
Điểm
Lời phê của cô giáo.

Đề bài.
Câu 1( 3đ): Trình bày diễn biến và kết quả của cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh?
Câu 2( 3đ): Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ( 1929-1933) diễn ra như thế nào ở Châu Âu? Nêu hậu quả?
Câu 3( 4đ): Vì sao chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ? Nêu kết cục của cuộc chiến tranh và suy nghĩ của em về Mọi hậu quả đó?
Bài làm.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I SỬ 8

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Chủ đề I: Cuộc cách mạng công nghiệp.
Chuẩn kT, KN kiểm tra: Học sinh nêu được diễn biến, kết quả cách mạng công nghiệp ở Anh.
Chuẩn kT, KN kiểm tra:
Chuẩn kT, KN kiểm tra:

Chuẩn kT, KN kiểm tra:

Số câu.1
Số điểm: 3
Số câu 1
Số điểm:3đ
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu.
Số điểm

Chủ đề II:Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1939
Chuẩn kT, KN kiểm tra: Trình bày được diễn biến, hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.
Chuẩn kT, KN kiểm tra:
Chuẩn kT, KN kiểm tra:
Chuẩn kT, KN kiểm tra:

Số câu.1
Số điểm: 3
Số câu.
Số điểm
Số câu.
Số điểm
Số câu.
Số điểm
Số câu.
Số điểm.

Chủ đề III: Nguyên nhân, kết cục chiến tranh thế giới thứ hai.
Chuẩn kT, KN kiểm tra:
Chuẩn kT, KN kiểm tra: .Học sinh lí giải được vì sao chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. kết cục,
Chuẩn kT, KN kiểm tra: Tự vận dụng Những suy nghĩ bản thân qua kết cục cuộc chiến tranh có thái độ đánh giá về chiến tranh.
Chuẩn kT, KN kiểm tra

Số câu.1
Số điểm: 4đ
Số câu.
Số điểm
Số câu.2/3
Số điểm: 3đ
Số câu.1/3
Số điểm: 1đ
Số câu.
Số điểm

Tổng cộng: 3
Tổng số điểm.10
Số câu.
Số điểm:
Số câu.
Số điểm:
Số câu.
Số điểm:
Số câu.0
Số điểm.0

Đề bài.
Câu 1( 3đ): Trình bày diễn biến và kết quả của cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh?
Câu 2( 3đ): Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ( 1929-1933) diễn ra như thế nào ở Châu Âu? Nêu hậu quả?
Câu 3( 4đ): Vì sao chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ? Nêu kết cục của cuộc chiến tranh và suy nghĩ của em về Những hậu quả đó?
Đáp án:
Câu 1( 3đ): Diễn biến, kết quả cuộc cách mạng công nghiệp:
+Diễn biến:
– Từ Mọi năm 60 của thế kỉ XVIII máy móc được phát minh và sử dụng trong sản xuất đầu tiên ở Anh.
– Năm 1769: Ác-crai-tơ phát minh máy kéo sợi chạy bằng sức nước.
– Năm 1785 Ét-mơn Các-rai chế toạ máy dệt.
– Năm 1784 Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước.
– Máy móc sử dụng trong giao thông vận tải: Tiêu biểu Tàu thuỷ, xe lửa.
+ Kết quả:
– Sản xuất phát triển nhanh chóng. Công nghiệp hoá diễn ra đầu tiên ở Anh. Anh từ một nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới.
Câu 2( 3đ): Diễn biến, hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ( 1929-1933).
+ Diễn biến:
– Năm 1929 cuộc khủng hoảng kinh tế bùng nổ trong thế giới tư bản đến năm 1933. đây là cuộc khủng hoảng thừa chạy đua theo lợi nhuận ->hàng hoá ế thừa.
+ Hậu quả:
– Kinh tế bị tàn phá nặng nề. Mức sản xuất bị đẩy lùi hàng chục năm. Hàng trăm triệu người rơi vào tình trạng đói khổ.
– Các

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.