de kt so hoc chuong 3 tiet 96 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về de kt so hoc chuong 3 tiet 96, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS THÀNH VINH

TIẾT 96
Ngày soạn: 01/04/2012
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III
NĂM HỌC: 2011-2012
MÔN: SỐ HỌC
Thời gian làm bài 45 phút

I. MỤC TIÊU:
Thu thập thông tin để đánh giá mức độ nắm kiến thức và kỷ năng trong chương 3, số học lớp 6.
Đặc biệt là kỷ năng vận dụng kiến thức đã học vào việc giải bài tập cụ thể.
II. MA TRẬN KIỂM TRA
Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1 Phân số
– Phân số bằng nhau.
T/c cơ bản phân số
Rút gọn phân số , phân số tối giản
Quy đồng mẫu số nhiều phân số
So sánh phân số
Biết khái niệm về phân số.
Biết k/n hai phân số bằng nhau.

Vận dụng được tính chất cơ bản của phân số, trong tính toán với phân số.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
3 2,0 điểm= 20%

1 1,0 điểm= 10%

4
3,0 điểm= 30%

2 Các phép tính về phân số

Làm đúng dãy các phép tính với phân số trong trường hợp đơn giản.
Làm đúng dãy các phép tính với phân số và số thập phân
Làm đúng dãy các phép tính với phân số và số thập phân

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

2 2,0 điểm= 20%
3 3 điểm= 30%
2 1,5 điểm= 15%
6
5điểm= 65%

3. Hỗn số. số thập phân. phần trăm

Biết khái niệm về hổn số, số thập phân, phần trăm.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1 0,5 điểm= 5%
1 0,5 điểm= 5%

Tổng số câu
Tổng số điểm %
3
2,0 điểm= 20%
2
2,0 điểm= 20%
4
4 điểm= 40%
3
2 điểm= 20%
11
10 điểm

TRƯỜNG THCS THÀNH VINH ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III
NĂM HỌC: 2011-2012
Họ và tên: ……………………………………………………………………….. MÔN: SỐ HỌC
Lớp: 6…… (Thời gian làm bài 45 phút)
Điểm
Lời phê của thầy giáo:

Đề bài
Câu 1: (2 điểm)
a) Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số:
; ; ; ; – 0.25
b) Hãy so sánh các phân số vừa tìm được.
c) Viết 4 phân số bằng phân số có mẫu dương.
Câu 2: (5 điểm)
A = B = C =
E = F = H =
Câu 3: ( 1 điểm) Tìm x, biết:
Câu 4: (1,5 điểm) Lớp 6A có 40 học sinh, trong đó số học sinh thích đá bóng, 30% thích đá cầu, số còn lại thích chơi bóng chuyền. Tính số học sinh lớp 6A thích đá bóng, đá cầu, bóng chuyền?
Câu 5: (0,5 điểm) Tìm các giá trị nguyên của n để phân số A = có giá trị là số nguyên.
BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN:

Câu
Nội dung
Điểm

1
a) Trong các cách viết ,cách viết cho ta phân số:
;
b) Hãy so sánh < do -4 < -3)
c) Viết 4 phân số bằng phân số có mẫu dương

1

0,5

0,5

2
A = =2
B = = =
C = = =
E = = 2
F = =
H =
1

1

1
0,75
0,75

0,5

3

3x =
x =2/3

0,5
0,5

4
Số học sinh thích chơi đá bóng là:
40.2/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.