đề kt số học 6- tiết 93 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về đề kt số học 6- tiết 93, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II
MÔN : SỐ HỌC LỚP 6 Năm học: 2011 – 2012
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng

Cấp độ Thấp
Cấp độ Cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Chủ đề 1:
Phân số. Phân số bằng nhau. Tính chất cơ bản cuả phân số
Nhận biết các khái niệm về phân số, phân số bằng nhau.
Hiểu các khái niệm về phân số, phân số bằng nhau, nghịch đảo
Vận dụng được tính chất cơ bản của phân số bài toán tìm x

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
0,5
5%

2
2
20%

4
3,0
30%

Chủ đề 2:
Rút gọn phân số. Phân số tối giản. Qui đồng mẫu số nhiều phân số. So sánh phân số

Biết rút gọn phân số đến tối giản, qui đồng mẫu số nhiều phân số và so sánh phân số

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %

2
1
10%

2
1,0
10%

Chủ đề 3:
Các phép tính về phân số

Biết và vận dụng được các phép tính trên phân số.
Vận dụng để thực hiện các phép tính trong các bài toán liên quan

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5
5%

3
2
20%

4
2,5
25%

Chủ đề 4:
Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Hiểu về hỗn số, số thập phân, phần trăm trong trường hợp đơn giản
Phối hợp các phép tính về phân số, hỗn số, số thập phân thành thạo

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5
5%

3
3
30%

4
3,5
35%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%
5
2,5
25%
8
7
70%

14
10
100%

I/ Trắc nghiệm: (3đ) Khoanh tròn chữ cái đúng trước câu trả lời đúng
1)Trong các cách viết cách nào không phải là phân số?
A. B. C.
2) Khi so sánh hai phân số và kết quả nào sau đây đúng?
A. B. C.
3) Khi rút gọn phân số về phân số tối giản ta được phân số nào sau đây:
A. B. C .
4) Khi viết hỗn số về phân số ta được phân số nào sau đây?
A. B. C.
5) Số nghịch đảo của là phân số nào sau đây?
A B. C.
6) Kết qủa của phép tính là:
A. B. C.
II/ Tự luận: (7đ)
Bài 1: (2đ) Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể):
a) b) c)
Bài 2: (2đ) Tìm x, biết:
a) b)
Bài 3: (2đ) Người ta đóng 300 lít nước khoáng vào loại chai lít.
Hỏi đóng được bao nhiêu chai?
Người ta xếp các chai vào từng hộp, mỗi hộp 25 chai. Hỏi cần bao nhiêu hộp để xếp đủ số chai nước khoáng nói trên?
Bài 3. (1điểm)
Tính:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.