Đề KT số học 6 tiết 18 rất hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về Đề KT số học 6 tiết 18 rất hay, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD & ĐT Lệ Thủy
Trường THCS Mai Thủy
Họ và tên:
Lớp:
BàI KIểM TRA số học 6
Bài Số 1
Thời gian làm bài: 45 phút

Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

Bài làm
Câu 1: (2,0 điểm) Cho hai tập hợp A và B như sau:
A = 3 ; 7, B = 1 ; 3 ; 7)
Điền các kí hiệu vào ô trống:
7 A, 1 A, 7 B, A B
Câu 2: (4,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
86 + 357 + 14
=

3 . 23 + 18 : 32
=

b) 28 . 64 + 28 . 36
=

2 . (5 . 42 – 18)
=

Câu 3: (3,0 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:
a) x : 11 = 13

b) 156 – ( x + 61) = 82

c) = 36: 33

Câu 4: (1,0 điểm) So sánh hai lũy thừa: 1254 và 496

Phòng GD & ĐT Lệ Thủy
Trường THCS Mai Thủy
Họ và tên:
Lớp:
BàI KIểM TRA số học 6
Bài Số 1
Thời gian làm bài: 45 phút

Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

Bài làm
Câu 1: (2,0 điểm) Cho hai tập hợp A và B như sau:
A = {5 ; 9, B = {2 ; 5 ; 9)
Điền các kí hiệu vào ô trống:
9 A, 2 A, 9 B, A B
Câu 2: (4,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
84 + 249 + 16
=

c) 5 . 42 + 18 : 32
=

b) 87 . 64 + 87 . 36
=

d) 2 . (4 . 33 – 46)
=

Câu 3: (3,0 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:
a) x : 9 = 15

b) 124 + (118 – x) = 217

c) 12x – 51 = 3 . 33

Câu 4: (1,0 điểm) So sánh hai lũy thừa: 1254 và 496

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.