đề kt số 2 toán 7 tiết 36 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về đề kt số 2 toán 7 tiết 36, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Điểm

Trường THCS Hương Long
Bài kiểm tra 45` Môn : Toán 7 -Tiết 36
Họ và tên :………………………………………….Lớp ……………………
(Thời gian làm bài không kể khi nhận đề)

Đề 2
Phần I . A. Trắc nghiệm:(2,5đ)
Điền (Đúng, Sai) cho các khẳng định sau đây:

TT
Nội dung
Điền (Đúng, Sai)

1
Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ thì x thỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là

2
Nếu y và x tỉ lệ thuận với nhau:, ta có tính chất:

3
Cho biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ thì x thỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ

4
Nếu y và x tỉ lệ nghịch với nhau:, ta có tính chất:

5
Cho bảng giá trị tương ứng của y và x như sau:
x
0
1
2
3
4

y
3
3
3
3
3

Ta khẳng định “ y là hàm số của x”

Phần B. Tự luận:(7,5đ)
Câu 1(2,5đ). Cho hàm số . Hãy tính f(2); f(); f(0); f(-); f(-3)
Câu 2(5đ). Biết ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 4;5;6 và chu vi của nó là 45cm.Tính các cạnh của tam giác đó.

Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đáp án và thang điểm:
Trắc nghiệm:
TT
Đáp án
Thang điểm

1
Sai
0,5

2
Đúng
0,5

3
Đúng
0,5

4
Sai
0,5

5
Đúng
0,5

Tự luận:
Đáp án
Thang điểm

1. Cho hàm số .
Tính :

0,5

0,5

0,5

0.5

0,5

2. Gọi a,b,c(cm) lượt là các cạnh của tam giác.
Theo đề toán, ta có:
và

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

Do đó:

Vậy các cạnh của tam giác lần lượt là 12; 15; 18 cm.
1

0,5
0,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

Trường ……………………. KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp 7A…. Môn : Đại số
Họ và tên: ……………………………… Thời gian: 45 phút

Điểm

lời phê của giáo viên.

Đề:
A. Trắc nghiệm:(2,5đ)
Điền (Đúng, Sai) cho các khẳng định sau đây:

TT
Nội dung
Điền (Đúng, Sai)

1
Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ thì x thỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là

2
Nếu y và x tỉ lệ thuận với nhau:, ta có tính chất:

3
Cho biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ thì x thỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ

4
Nếu y và x tỉ lệ nghịch với nhau:, ta có tính chất:

5
Cho bảng giá trị tương ứng của y và x như sau:
x
0
1
2
3
4

y
3
3
3
3
3

Ta khẳng định “ y là hàm số của x”

B. Tự luận:
1(2,5đ). Cho hàm số . Hãy tính f(2); f(); f(0); f(); f(-3)

2(5đ). Biết ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 4;5;6 và chu vi của nó là 45cm.Tính các cạnh của tam giác đó.

Hỏi và đáp