DE KT MOT TIET CHUONG II -DAI 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về DE KT MOT TIET CHUONG II -DAI 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS LONG TOÀN
LỚP :
HỌ VÀ TÊN: …………………………………….
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT. (CHƯƠNG II)
MÔN: ĐẠI SỐ 9.

ĐIỂM

I. Trắc nghiệm: (4đ) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1. Trong các hàm số sau hàm số nào không phải là hàm số bậc nhất:
a) b) c) d)
Câu 2. Nếu đường thẳng song song với đường thẳng thì m bằng:
a) 1 b) 2 c) -1 d) -5
Câu 3. Hàm số luôn đồng biến trên khi:
a) a2 c) a=2 d) a2
Câu 4.Cho các hàm số y = x – 3, 2x + 4 y = 0, y = 0,5 x + 3.Gọi các đường thẳng d , d, d lần lượt là đồ thị của 3 hàm số trên .Chọn câu trả lời đúng .
a) d // d b) d // d c) d d d) d d
Câu 5 .Với giá trị nào của m thì hai đường thẳng y = 3x+(m-3) và cắt nhau tại một điểm trên trục tung:
a) b) c) d)
Câu 6 .Gọi và lần lượt là góc tạo bởi đường thẳng và với trục Ox. Khi đó:
a) b) c) d)
Câu 7 .Phương trình của đường thẳng song song với đường thẳng và đi qua B(-2;5) có dạng:
a) b) c) d)
Câu 8 .Cho đường thẳng đi qua A(-1;-3) vậy hệ số góc a bằng:
a) b) c) d)
Tự luận: 6 điểm
Bài 1(2đ): Xác định hệ số a, b của hàm số biết:
Đồ thị hàm số là 1 đường thẳng có hệ số góc bằng 3 và đi qua M(-1;3)
b) Đồ thị hàm số đi qua 2 điểm B(2;1) và C(1;3).
Bài 2(3đ):Cho hàm số và
a) Vẽ đồ thị các hàm số trên cùng hệ trục tọa độ. Xác định tọa độ giao điểm A của 2 đồ thị.
b) Qua điểm K(0;2); vẽ đường thẳng song song trục hoành, cắt 2 đồ thị trên tại 2 điểm B và C. Tính diện tích tam giác ABC.
c) Tính số đo góc tạo bởi 2 đường thẳng trên với trục Ox (làm tròn đến phút )
Bài 3:(1đ) Xác định m để đường thẳng tạo với trục Ox một góc 1350.
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.