de kt ky I toan 8 co dap an cuc hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về de kt ky I toan 8 co dap an cuc hay, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

phòng giáo dục huyện hưng hà đề kiểm tra học kỳ I : môn toán 8
trường thcs phạm kính ân ( thời gian 90 phút )
I ) Trắc nghiệm ( 3 đ ) khoanh tròn vào câu trả lời đúng
Câu 1 : Kết quả của phép tính là
A B C D
Câu 2 : thực hiện phép cộng ta được
A B C D
Câu 3 : giá trị của phân thức bằng không khi
A x=0 B x=0 và x=1 C x=-1 D không tìm được x
Câu 4 : Kết quả rút gọn phân thức là
A B C D
Câu 5 : Điều kiện xác định phân thức là
A B C và D
Câu 6 : Những tứ giác đặc biệt nào có hai đường chéo bằng nhau
A Hình chữ nhật , hình thoi , hình vuông
B Hình chữ nhật , hình bình hành , hình thang cân
C Hình chữ nhật , hình thang cân , hình vuông
D Hình chữ nhật , hình thoi , hình thang cân
Câu 7 : Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để đươc câu trả lời đúng
A Tứ giác có hai cạnh đối song song và hai đường chéo bằng nhau là………………………………
B Hình bình hành có một góc vuông là…………………………………
C hình thang có hai cạnh bên song song là …………………………………
D Hình chữ nhật có đường chéo là phân giác của một góc là……………………….
Câu 8 : Điền đúng ( Đ ) , sai ( S ) trong các câu sau

Đúng
Sai

1, Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân

2, Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau và có một góc vuông là hình vuông

3, Tổng số đo bốn góc của tứ giác là 3600

4, Tứ giác có hai đường chéo vuông góc nhau tại trung điểm mỗi đuờng là hình thoi

II ) Tự luận ( 7 Đ ) : Bài 1 ( 1,5 đ ) Phân tích đa thức thành nhân tử
a, xy+xz-2y-2z b,
Bài 2 ( 2,5 đ ) Cho biểu thức
A=
a, Tìm tập xác định của A b, Rút gọn A c, Tìm x để A =0
Bài 3 ( 3đ ) Tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau . Gọi M, N , P , Q lần lượt là trung điểm AB, BC, CD, DA . a, Tứ giác MNPQ là hình gì vì sao
b, Để tứ giác MNPQ là hình vuông thì tứ giác ABCD cần thêm điều kiện gì
Đáp án và biểu điểm

mỗi ý đúng 0,25đ
câu 1
câu 2
câu 3
câu 4
câu 5
câu 6

B
D
C
B
C
C

Câu 7 ( 0,75đ)
A Hình thang cân
B Hình chữ nhật
C Hình bình hành
D Hình vuông
Câu 8 ( 0,75đ)

Đúng
Sai

1, Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân

x

2, Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau và có một góc vuông là hì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.