đề KT KS toán 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về đề KT KS toán 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 8
ĐẦU NĂM HỌC 2017- 2018
Môn : TOÁN
Thời gian: 90 phút
(Không kề thời gian phát đề)

Câu 1 (2,0 điểm):
Điểm kiểm tra môn toán học kỳ 2 của học sinh lớp 7 được thống kê như sau.

10
9
10
9
9
9
8
9
9
10

9
10
10
7
8
10
8
9
8
9

9
8
10
8
8
9
7
9
10
9

a) Dấu hiệu ở đây là gì? có bao nhiêu giá trị của dấu hiệu?
b) Lập bảng tần số.
c) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu.
Câu 2 (3,0 điểm):
a) Tìm , biết .
b) Tính giá trị của biểu thức khi và y = 2
c) Cho đơn thức . Hãy thu gọn và chỉ ra hệ số, phần biến và bậc của đơn thức A.
Câu 3 (2 điểm): Cho các đa thức: f(x)= 2×3 – x2 +5; g(x) = -2×3 + x2 +2x-1;
a) Tính f(x) – g(x), rồi xác định bậc của f(x) – g(x).
b) Tìm x để: f(x)+ g(x) = 0.
Câu 4 (3,0 điểm):
Cho tam giác ABC cân tại A , trên cạnh BC lấy hai điểm D và E sao cho BE = ED = DC.
a) Chứng minh rằng tam giác ADE là tam giác cân.
b) Vẽ và . Chứng minh rằng: HD = EK.
c) Cho số đo góc DAE là 600. Tính số đo góc BEA.

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 8
ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018: MÔN TOÁN

Câu
Sơ lược cách giải
Điểm

Câu 1 (2,0 điểm):

Điểm kiểm tra môn toán học kỳ 2 của học sinh lớp 7.
Có 30 giá trị
0,5

b)Bảng tần số
Điểm số (x)
7
8
9
10

Tần số (n)
2
7
13
8
N = 30

0,75

c) Số trung bình của dấu hiệu

0.75

Câu 2 (3,0 điểm):

x-2=2 hoặc x -2 = -2
0.5

+ HS xét hai trường hợp tính được x = 4 hoặc x= 0
0.25

KL:
0.25

Tính giá trị của biểu thức khi và y = 2

Thay x = -1 và y = 2 vào biểu thức B,
ta được: B = (-1)2.23 – 3.(-1).2 + 4 = 18
0. 5

Vậy B=18 khi và y = 2
0.5

=
0.5

Đơn thức A có: Hệ số là 12; phần biến là ; bậc là 15.
0.5

Câu 3
(2.0 điểm):
f(x)= 2×3 – x2 +5
g(x) = -2×3 + x2 +2x-1

HS làm chi tiết được có bậc là 3
1.0

để f(x)+ g(x) = 0 2x +4 = 0 x = -2
0.75

Vậy x = -2
0.25

Câu 4 (3,0
điểm)

Hình vẽ:

Chứng minh được
0,5

AE = AD Tam giác ADE cân tại A
0.5

(cạnh huyền+góc nhọn)
0.5

HD = KE
0.5

Số đo góc DAE bằng 600 DAE đều số đo góc AED bằng 600
0.5

Suy ra số đo góc BEA bằng 1200
0.5

Hỏi và đáp