DE kT HSG lop 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về DE kT HSG lop 8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KT lớp 8 chương 2 Đề A Thầy giáo : Vũ Hoàng Sơn
(thời gian làm bài 120 phút)

Câu 1: (1 ,5 điểm) Cho phân thức:
a. Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định.
b. Tìm giá trị của x để phân thức có giá trị bằng (-2).
c. Tìm giá trị của x để phân thức có giá trị là số nguyên.

Câu2: (1 ,5 điểm)Rút gọn

Câu 3: (1 ,5 điểm)Chứng minh đẳng thức:

Câu 4: (1 ,5 điểm) Cho phân thức:
a. Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định.
b. Chứng tỏ rằng giá trị của phân thức luôn không âm khi nó được xác định.
Câu 5: (1 ,0 điểm)Tìm giá trị lớn nhất của M =

Câu 6: (2 ,0 điểm)Cho A =
a, Tìm TXĐ của A
b,Rút gọn A
c, Tìm x, y để A >1 với y < 0.

Câu 7: (1 ,0 điểm) Cho M =
Tính giá trị M biết: x2+9y2-4xy = 2xy

…………………………………………………

Trường THCS Hồng Thủy Kiểm tra 1 tiết môn toán 8 chương II
Họ và tên: …………………… Thời gian 45 phút
Lớp: …….. Đề A

Phần I. Phần trắc nghiệm
Điền vào ô trống câu trả lời đúng (Đ) hay sai (S)
Câu 1: Phân thức đại số là phân thức có dạng ; trong đó A, B là các đa thức và B ( 0 (
Câu 2: Khi rút gọn một biểu thức ta phải đặt điều kiện cho tất cả các mẫu khác 0. (
Câu 3: (
Câu 4: (
Phần II. Tự luận
Câu 5: Thực hiện phép tính:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 6: Cho phân thức:
a. Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định.
b. Tìm giá trị của x để phân thức có giá trị bằng (-2).
c. Tìm giá trị của x để phân thức có giá trị là số nguyên.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trường THCS Hồng Thủy Kiểm tra 1 tiết môn toán 8 chương II
Họ và tên: …………………… Thời gian 45 phút
Lớp: …….. Đề B
Phần I: Phần trắc nghiệm
Điền vào ô trống câu trả lời đúng (Đ) hay sai (S)
Câu 1: Nếu nhân tử thức, mẫu thức với cùng một đa thức khác đa thức 0 thì được một phân thức mới bằng phân thức đã cho. (
Câu 2: Khoanh tròn vào chữ cái đúng trước kết quả đúng:
a. Kết quả rút gọn của phân thức là:
A. – 1 B. 2x C.
b. Điều kiện của x để giá trị của biểu thức được xác định là:
A. x ( 0 và x ( 1 B. x ( ( 1 C. x ( 0 và x ( ( 1
Phần II. Tự luận
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hỏi và đáp