Đề KT học kì Toán 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề KT học kì Toán 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ MÔN TOÁN 6
Năm học : 2012 – 2013
Thời gian : 90 phút ( không kể thời gian giao đề )
______________________________________

Câu 1 : Thực hiện phép tính
a, -169 + 215 –(-169 ) +115
b, 50.7+25.6
c, 158 + ( – 151 ) -85 + 12
d, 274 . 79 + 274 . 24 – 274.3
Câu 2 : Tìm x
a, 147 + ( x-85 ) = 100
b,
c, ( x-6+1 ) – 154 = 14
d,
Câu 3 : Các học sinh khoảng từ 310 đến 400 nguời. Biết khi xếp số học sinh đó thành hàng 4 , 5 , 6 thì đều thừa 3 em . TÍnh số học sinh
Câu 4 : Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 3 cm , OB = 7 cm .
a, Trong ba điểm O ; A ; B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Tính AB
b, Trên tia đối của tia Ox lấy điểm M sao cho OM = 4cm . Chứng tỏ rằng O là trung điểm đoạn thẳng MA .
Câu 5 : Chứng tỏ : 0,7 ( ) 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.