Đề KT học kì I toán 6 (hay) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề KT học kì I toán 6 (hay), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐTVÕ NHAI.
TRƯỜNG THCS BÌNH LONG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN 6
Năm học: 2013 -2014
(Thời gian: 90 phút)

ĐỀ BÀI
I. Lí thuyết: (2 điểm).
Phát biểu quy tắc tìm ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số.
Áp dụng: Tìm ƯCLN của 48 và 60
II. Bài tập: (8 điểm)
Bài 1:(2 điểm). Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể )
a)
b) (-15) + 40 + (-65)
c) 46.37 + 93.46 + 54.61 + 69.54
d)
Bài 2: (1 điểm). Tìm x biết: x – 15 = 20.22
Bài 3: (2điểm). Học sinh của lớp 6A khi xếp hàng 3, hàng 4, hàng 6 đều vừa đủ hàng. Tính số học sinh của lớp 6A , biết số học sinh trong khoảng từ 30 đến 40.
Bài 4: (2 điểm). Trên tia Ax vẽ hai đoạn thẳng AM = 6cm và AN = 3cm.
So sánh AN và NM.
N có là trung điểm của đoạn thẳng AM không? Vì sao?
Bài 5: (1điểm). Tính tổng: 1 + 2 + 3 + … + 97 + 98 + 99.

ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM:
I. Lí thuyết: Phát biểu đúng quy tắc (1đ)
Áp dụng: Ta có: 48 = 24 .3; 60 = 22.3.5;
ƯCLN (48 , 60) = 22.3 = 12. (1đ)
II. Bài tập:
Bài:
Câu
Nội dung:
Điểm

Bài 1:
(2đ)
a.
a) = (66 + 34 ) + 277 = 100 + 277 = 377
0.5đ

b.
b) (-15) + 40 + (-65) = [(-15) + (-65)] +40 = (-80) +40 = -40
0.5đ

c.
c) 46.37 + 93.46 + 54.61 + 69.54
= 46 (37 + 93) + 54 (61 + 69 )
= 46 . 130 + 54. 130
= 130 . (46 + 54)
= 130.100 = 13000
0.5đ

d.
d)
=189 – [ 34 + 15]: 20
=189 – 49: 20
= 140 : 20
= 7
0.5đ

Bài 2:
(1đ)
x – 15 = 20.22
x – 15 = 20.4
x – 15 = 80
x = 80 +15
x = 95

Bài 3:
(2đ)

Gọi a là số HS lớp 6A ; a là BC(3,4,6) và 30 < a < 40.
Ta có: BCNN(3,4,6) = 6.2 =12,
Suy ra : BC(3,4,6) = B(12) = 0,12,24,36,48…..
Vì số học sinh khoảng 30 đến 40 nên a = 36
Vậy số học sinh lớp 6A là 36 các bạn

Bài 4:
(2đ)

a.

– Học sinh vẽ đúng hình
Trên tia Ax có AN < MA(3cm < 6cm)
Nên N nằm giữa hai diểm A và M
Do đó: AN + NM = AM
Thay AN = 3cm, AM = 6cm ta được:
3 + NM = 6
Suy ra NM = 6 – 3
=> NM = 3
Vậy: AN = NM

0.5đ

b) N có là trung điểm của đoạn thẳng AM , vì N nằm giữa hai điểm A và M và AN = NM = 3cm
0,5đ

Bài 5:
(1đ)
Tính tổng: 1 + 2 + 3 + … + 97 + 98 + 99
= ( 1 + 99) +( 2 + 98) + ( 3 + 97) + …+ (49 + 51) + 50
= 49. 100 + 50 = 4900 + 50 = 4950.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.