Đề KT Học Kì I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề KT Học Kì I, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nguyễn Trãi. CĐ
Lớp 6A: …………..
Họ tên học sinh: ……………………………………………..

TOÁN 6 KIỂM TRA HỌC KỲ I –(2011-2012)

Chữ kí GT 1
Chữ kí GT 2
Điểm
Lời phê
Chữ kí GK

I/Trắc nghiệm :(2 điểm ) ( câu 1 đến câu 4, mỗi câu 0 , 25 đ )
1 ) Cho tập hợp . Cách viết nào sau đây là sai ?
A . B . C . D .
2) Tập hợp tất cả các số nguyên x thỏa mãn – 3 < x < 2 là :
A. B. C. D.
3) Cho 3 điểm M , E , O . Ta phải có điều kiện nào thì điểm O là trung điểm của EM :
A) ME = OE =OM
B) M,E,O thẳng hàng và OM =ME

C) OM =OE và OM +ME =OE
D) OM =OE và OM +OE =ME

4)Phát biểu nào sau đây là SAI ?
A) Trong ba điểm có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

B) Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.

C) Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau.

D)Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM+MB=AB

5) Nối mỗi dòng ở cột bên trái với dòng ở bên phải để được kết quả đúng ( 1 điểm )
A. (-5) + (- 3 ) =
B. ( +6) + (-11) =
C. ( – 7 ) – ( +2) =
D. (- 5) + (+ 5) =
1) -5
2) – 8
3) 0
4) 7
5) -9

Trả lời:
A ghép với …….
B ghép với …….
C ghép với …….
D ghép với …….

II.Tự luận : ( 8 d)
Bài 1 : ( 2 đ )
Tính :
Tính hợp lý : 98 . 25 + 98 . 16 + 41 . 902
Bài 2) ( 2 đ)
Tìm số tự nhiên x , biết : 134 – 5 ( x + 4 ) = 34
b) Tìm số nguyên x , biết : 2. x + 1 = ( -7 ) + ( + 2 )
Bài 3) ( 2 đ ) ) Vườn trường hình chữ nhật dài 90 m, rộng 66 m.Trường định trồng cây xung quanh vườn ( mỗi góc có một cây) sao cho khoảng cách giữa hai cây bằng nhau .
Hỏi khoảng cách lớn nhất giữa hai cây là bao nhiêu mét ? Lúc đó , vườn trường trồng được bao nhiêu cây ?
Bài 4: ( 2 đ ) Trên tia Ax , vẽ hai điểm B và C sao cho AB =2 cm , AC =8 cm.
a/ Tính độ dài đoạn thẳng BC .
b/ Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC . Tính độ dài đoạn thẳng BM .
c/ Vẽ tia Ay là tia đối của tia Ax . Trên tia Ay xác định điểm D sao cho AD = 2 cm .Chứng tỏ A là trung điểm của đoạn thẳng BD .
Đáp án
I.Trắc nghiệm
1
2
3
4
5

C
D
D
A
A2;B1;C5;D3

II.Tự luận :

Bài 1)
2 đ
a) =

= 8 – 12 – 3
0,5 đ

= – 4 –3 = – 7
0,5 đ

b) 98 . 25 + 98 . 16 + 41 . 902

=98.(25 +16) + 41.902
0,25

= 98.41+41.902
0,25

=41.(98 +902)
0,25

=41. 1000 = 41 000
0,25

Bài 2)
2 đ
a) 134 – 5 ( x + 4 ) = 34

5 ( x + 4 ) =134 – 34
0,25

5 ( x + 4 ) = 100
0,25

x +4 = 100 :5
0,25

x+ 4 = 20

x =20 – 4

x = 16
0,25

b) 2.x + 1 = (–7 ) + ( + 2 )

2.x + 1 = –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.