đề KT HKII toán 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về đề KT HKII toán 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011 – 2012
MÔN : TOÁN – LỚP 7
Câu1: (1,5đ)
Điểm kiểm tra 1 tiết môn toán của lớp 7A được bạn lớp trưởng ghi lại như sau

5
8
4
8
6
6
5
7
4
3
6
7

7
3
8
6
7
6
5
9
7
9
7
4

4
7
10
6
7
5
4
7
6
5
2
8

Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?
Lập bảng “tần số” và tìm Mốt của dấu hiệu.
Tính số trung bình cộng của dấu hiệu.
Câu2: (1đ)Cho đa thức M = 6 x6y + x4y3 – y7 – 4x4y3 + 10 – 5x6y + 2y7 – 2,5.
Thu gọn và tìm bậc của đa thức.
Tính giá trị của đa thức tại x = -1 và y = 1.
Câu3: (2,5)
Cho hai đa thức:
P(x) = x2 + 5×4 – 3×3 + x2 + 4×4 + 3×3 – x + 5
Q(x) = x – 5×3– x2 – x4 + 4×3 – x2 + 3x – 1
Thu gọn rồi sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến.
Tính P(x) + Q(x) và P(x) – Q(x)
Câu4: (1đ)Tìm nghiệm của các đa thức
a. R(x) = 2x + 3 b. H(x) = (x – 1)( x+ 1)
Câu5: (3đ)
Cho ABC cân tại A ( A nhọn ). Tia phân giác góc của A cắt BC tại I.
a. Chứng minh AI BC.
b. Gọi D là trung điểm của AC, M là giao điểm của BD với AI. Chứng minh rằng M là trọng tâm của tâm giác ABC.
c. Biết AB = AC = 5cm; BC = 6 cm. Tính AM.
Câu6: (1đ)Trên tia phân giác góc A của tam giác ABC ( AB >AC) lấy điểm M.
Chứng minh MB – MC < AB – AC

Câu
Ý
Nội dung
Điểm

1
a

b

c
– Dấu hiệu ở đây là điểm kiểm tra toán một tiết của mỗi học sinh
– Số các giá trị là : N = 36
Bảng tần số:
Giá trị (x)
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tần số (n)
1
2
5
5
7
9
4
2
1
N = 36

M0 = 7

X =

0,5

0,5

0,5

2
a

b
– Thu gọn đa thức ta được: M = y7 + x6y – x4y3 + 7,5 ; đa thức có bậc 7
– Thay x = -1 và y = 1 vào đa thức ta được :
M(-1; 1) = 17 + (-1)6.1 – (-1)4.13 + 7,5 = 1 + 1 – + 7,5 =
0,5

0,5

3
a

b
– Thu gọn rồi săp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến, ta được:
P(x) = x2 + 5×4 – 3×3 + x2 + 4×4 + 3×3 – x + 5 = 9×4 + 2 x2 – x + 5
Q(x) = x – 5×3 – x2 – x4 + 4×3 – x2 + 3x – 1= – x4 – x3 – 2×2 + 4x – 1
P(x) + Q(x) = 8×4 – x3 + 3x + 4
P(x) – Q(x) = 10 x4 – x3 + 4×2 – 5x + 6
1

0,75
0,75

4
a

b
Tìm được nghiệm của đa thức a. R(x) = 2x + 3 là x =
b. H(x) = (x – 1)( x+ 1) là x = 1 và x = -1

0,5

0,5

5
a

b

c

– Vẽ hình đúng và ghi GT, KL đúng .
– Chứng minh được AIB = AIC (cgc) =>I1 = I2 ( Hai góc tương ứng)
Mà I1 + I2 = 1800 ( Hai góc kề

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.