DE KT HKI -so3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về DE KT HKI -so3, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Hải Hà
Trường PTCS Cái Chiên
KIỂM TRA HỌC KỲ 1
Môn : Toán 8
Thời gian : 90 phút
Năm học : 2009 – 2010

Bài 1 (2 điểm ) a) Làm tính chia :

b) Thực hiện phép tính :

Bài 2 (1 điểm ) Cho hình bình hành ABCD như hình vẽ :

Tính số đo x trong hình vẽ trên .

Bài 3 : (2 điểm) a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử :

b) Sắp xếp đa thức rồi làm tính chia :

Bài 4: (2,5 điểm) Cho biểu thức :

Rút gọn B .
Tìm x để B = 0
Bài 5
Cho hình bình hành ABCD (AB >BC) . Gọi E và F lần lượt là trung điểm của các cạnh AD và BC .
Chứng minh rằng : Tứ giác BEDF là hình bình hành .
Qua điểm B và điểm D lần lượt kẻ các đường thẳng BH và DK vuông góc với các đường thẳng CD và AB . Biết rằng : BH = 4cm ; AB = 8cm và . Tính diện tích hình bình hành ABCD .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.