ĐỀ KT HK SỐ 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về ĐỀ KT HK SỐ 1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:…………………….. Lớp:

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – TOÁN 7
(Thời gian làm bài 90’)
Bài 1:(1,5 điểm) Tính:
a) b) 5 – + (-3)2 : c)
Bài 2:(1,5 điểm) Tìm x biết:
a) x + = b) 42 – x = 364 : 124 c) 3,6 – = 15 –
Bài 3:(1,5 điểm) Cho hàm số y = 2x + 1
a) Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:
x
-2
-1
0
1
2

y

b) Biểu diễn các cặp (x; y) trên mặt phẳng toạ độ
Bài 4: (2 điểm)
Biết rằng 14 lít dầu hoả nặng 11,2kg. Hỏi 18kg dầu hoả có chứa được hết vào chiếc can 22 lít không?
Một trường có 3 lớp 7. Tổng số học sinh của hai lớp 7A và 7B là 74 học sinh, nếu chuyển 8 học sinh từ lớp 7A sang lớp 7C thì số học sinh 3 lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 5; 6;7. Hỏi lúc đầu mỗi lớp có bao nhiêu học sinh.
Bài 5: (3,5 điểm)
Cho góc nhọn x0y. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B, trên tia Oy lấy hai điểm C và D sao cho
OA = OC; OB = OD. Gọi I là giao điểm của AD và BC.Chứng minh:
a)
b) OI là tia phân giác của góc xOy.
c) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và BD. Chứng minh M, I, N thẳng hàng.
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp