Đề KT HK II-Toán 8 (2011-2012).2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề KT HK II-Toán 8 (2011-2012).2, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Lê Quí Đôn
KIỂM TRA ĐẠI SỐ CHƯƠNG IV
Môn: TOÁN 8 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
ĐỀ I1
A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)
Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn:
B. A. C. D. .
Câu 2. Bất phương trình nào sau đây tương đương với bất phương trình ?
A. B. C. D. .
Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình là:
C. A. B. D. .
Câu 4. Nghiệm của phương trình là:
B. A. C. D.
Câu 5. Cho . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
D. . A. B. C.
Câu 6. Xác định dấu của số a, biết
C. A. B. D. .
B. Phần tự luận (7 điểm)
Bài 1. (3 điểm) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
b) .
Bài 2: (2 điểm) Giải bất phương trình sau: .
Bài 3: (2 điểm)
Cho biểu thức .
Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn biểu thức khi .
Chứng minh rằng: .
Hết.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI
A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
B
A
C
B
D
C

Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

B. Phần tự luận (7 điểm)
Đáp án
Điểm

Bài 1 (3 điểm)

a)

0,25

0,25

0,25

0,25

Vậy: Tập nghiệm của bất phương trình là: .
0,25

Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình trên trục số: Đúng
0,25

b)

0,25

0,25

0,25

0,25

Vậy: Tập nghiệm của bất phương trình là: .
0,25

Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình trên trục số: Đúng
0,25

Bài 2 (2 điểm)

0,5

0,25

0,5

0,25

0,25

Vậy: Tập nghiệm của bất phương trình là: .
0,25

Bài 3 (2 điểm)

a)

Với
0,25

Do đó:
0,25

Ta có:

0,25

0,25

b) Ta có:

0,5

0,5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.