Đề KT HK 2 Toán 7 cực dễ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề KT HK 2 Toán 7 cực dễ, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

A. MA TRA II TOÁN LỚP 7

Cấp
Độ

Tên
Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Thống kê
Nhận biết được mốt của dấu hiệu từ bảng tần số
Hiểu được cách tính giá trị trung bình cộng

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
0,5
5%

2
1
10%

Biểu thức đại số
Nhận biết được các đơn thức , đơn thức đồng dạng, đa thức

Hiểu được bậc của đa thức

Tính giá trị biểu thức
Cộng trừ đa thức, thu gọn và sắp xếp đa thức 1 biến, nghiệm của đa thức một biến
Tính giá trị biểu thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%

1
0,5
5%

1
0,5
5%
2
2,5
25%

1
1
10%
7
5,5
55%

Tam giác, định lý Pitago

Định lí pytago, Hai tam giác bằng nhau

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
2,5
10%

1
2,5
25%

Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng qui trong tam giác
Quan hệ góc và cạnh trong tam giác, bất đẳng thức tam giác

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%

2
1
10%

TS câu
T Sđiểm
Tỉ lệ %
5
2,5
25%

2
1
10%
4
5,5
55%

1
1
10%
12
10
100%

PHÒNG GD – ĐT HUYỆN ĐẮK R’LẤP KIỂM TRA HỌC KỲ II
Trường THCS Nguyễn Văn Linh Môn: Toán 7
Thời gian: 120 phút
Họ và tên:……………………………………. Năm học: 2012 – 2013
Lớp: ………

Điểm

Nhận xét của giáo viên

Đề bài:
I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1: Điểm kiểm tra môn toán của 20 học sinh được liệt kê trong bảng sau

Giá trị (x)
4
5
6
7
8
9
10

Tần số (n)
1
1
2
6
4
4
2

Mốt của dấu hiệu là
A. 6 B. 7 C. 5 D. Một kết quả khác
Câu 2: Trong câu 1, số trung bình cộng của dấu hiệu là:
A. 7,55 B. 8,25 C. 7,82 D. 7,65
Câu 3: Giá trị của biểu thức tại = 1; = -1 là:
A. 10 B. -10 C. 0 D. 20 .
Câu 4: Biểu thức nào sau đây không là đơn thức?
A. 2 B. C. D.
Câu 5: Đơn thức đồng dạng với đơn thức nào sau đây ?
A. B. C. D. .
Câu 6: Bậc của đa thức là:
A . 5 B. 12 C. 4 D. 1
Câu 7: Cho ∆MNP có . Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau:
A. MN > MP B. MP NP D. NP lớn nhất
Câu 8: Với mỗi bộ ba đoạn thẳng có số đo sau đây, bộ ba nào không thể là độ dài ba cạnh của một tam giác?
A. 2 cm, 5 cm, 4 cm B. 11 cm, 7 cm, 18 cm
C. 15 cm, 13 cm, 6 cm D. 9 cm, 6 cm, 12 cm.

II. TỰ LUẬN (6 điểm )
Câu 8: (1 điểm) Cho hai đa thức :

a) Tính:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.