Đề KT Hinh9 – T57 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề KT Hinh9 – T57, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên…………………. Bài kiểm tra 45 ph
Lớp:9…. Môn: Hình học 9 – Tiết: 57 – Chương: 3

Đề số 1
A/ Trắc nghiệm: Lựa chọn phương án đúng nhất
Câu 1: Số đo của góc ở tâm chắn cung là :
A. B. C. D.
Câu 2: Số đo của góc nội tiếp chắn cung là :
A. B. C. D.
Câu 3: Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn cung là :
A. B. C. D.
Câu 4: Số đo của góc có đỉnh ở trong đường tròn chắn các cung và là :
A. B. C. D.
Câu 5: Số đo của góc có đỉnh ở ngoài đường tròn chắn các cung và là :
A. B. C. D.
Câu 6: Tứ giác MNPQ nội tiếp được trong một đường tròn khi:
A. B. C. D. Cả ba đúng
Câu 7: a/ Cho hình vẽ bên . Diện tích của hình quạt tròn OAqB là :
A. B. C. D.
b/ Cho hình vẽ bên. Độ dài cung AqB là :
A. cm) B. cm) C. cm) D. (cm)
B/ Tự luận:(6đ’)
Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 8cm, kẻ bán kính OC vuông góc với AB. Điểm M thuộc cung BC, AM cắt OC tại N.
Chứng minh tứ giác OBMN nội tiếp đường tròn.
Kẻ CH AM, Chứng minh tứ giác ACHO nội tiếp.
Tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi dây BC và cung BC.
Tìm vị trí của điểm M trên cung BC để tam giác HCO cân?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Họ và tên…………………. Bài kiểm tra 45 ph
Lớp:9…. Môn: Hình học 9 – Tiết: 57 – Chương: 3

Đề số 2
A/ Trắc nghiệm: Lựa chọn phương án đúng nhất
Câu 1: Số đo của góc ở tâm chắn cung là :
A. B. C. D.
Câu 2: Số đo của góc nội tiếp chắn cung là :
A. B. C. D.
Câu 3: Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn cung là :
A. B. C. D.
Câu 4: Số đo của góc có đỉnh ở trong đường tròn chắn các cung và là :
A. B. C. D.
Câu 5: Số đo của góc có đỉnh ở ngoài đường tròn chắn các cung và là :
A. B. C. D.
Câu 6: Tứ giác MNPQ nội tiếp được trong một đường tròn khi:
A. B. C. D. Cả ba đúng
Câu 7: a/ Cho hình vẽ bên . Diện tích của hình quạt tròn OAqB là :
A. B. C. D.
b/ Cho hình vẽ bên. Độ dài cung AqB là :
A. cm) B. (cm) C. cm) D. (cm)
B/ Tự luận:
Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 8cm, kẻ bán kính OC vuông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.