Đề KT Hình Học 9 Chương III – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề KT Hình Học 9 Chương III, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS quảng phúc Bài kiểm tra số chương III
Tổ KHTN Môn: Hình Học 9
*******************************************************************************************************
Họ và tên:

…………………………………….

Điểm
Lời phê:

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Lớp: 9

Mã Đề:01
Câu 1: (3điểm)
Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O:R). Biết Tính độ dài BC ?
Câu 2:( 7 điểm)
Cho hinh vuông ABCD, điểm E thuộc cạnh BC. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với DE, đường thẳng này cắt các đường thẳng DE và DC theo thứ tự ở H và K.
Chứng minh rằng BHCD là tứ giác nội tiếp
Tính góc CHK
Chứng minh KC.KD = KH.KB.

làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Trường THCS quảng phúc Bài kiểm tra số chương III
Tổ KHTN Môn: Hình Học 9
*******************************************************************************************************
Họ và tên:

…………………………………….

Điểm
Lời phê:

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Lớp: 9

Mã Đề:02
Câu 1: (4 điểm)
Cho tam giác MNP nội tiếp đường tròn (O:R). Biết Tính độ dài NP ?
Câu 2 🙁 6 điểm)
Cho hinh vuông MNPQ, điểm E thuộc cạnh NP. Qua N kẻ đường thẳng vuông góc với QE, đường thẳng này cắt các đường thẳng QE và QP theo thứ tự ở H và K.
a) Chứng minh rằng NHPQ là tứ giác nội tiếp
b) Tính góc PHQ
c) Chứng minh KP.KQ = KH.KN.

làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Biểu điểm

Câu
Bài Làm
Điểm

1

Câu 1: ( 4 điểm)

HD: Vẽ thêm đường kính BD

2
Câu 3: (6 điểm)

a) (2điểm)
Góc BHD = 90o
và góc BCD = 90o
B, H, C, D cùng thuộc đường tròn đường kính BD.
Hay BHCD là tứ giác nội tiếp
b) (1.5 điểm)
Góc DHK = DBC = 45o
góc CHK = 45o (vì gócDHK = 90o)
c) ( 2 điểm)
KHC ~ KDB (g.g)

KC.KD = KH.KB

(0,5 điểm)

(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)

(1 điểm)
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)

A B
o
H
D K

Hỏi và đáp