Đề KT hình học 8 chuong 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề KT hình học 8 chuong 1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Điểm
Phòng GD & ĐT Lệ Thủy
Trường THCS Thái Thủy
Họ và tên:
Lớp:
BÀI KIỂM TRA HÌNH HỌC 8
BÀI SỐ 1
Thời gian: 45 phút

ĐỀ SỐ I
I. Trắc nghiệm (3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước các đáp án đúng nhất:
Câu 1: Hình thoi là tứ giác:
A) Có 4 cạnh bằng nhau B) Có 4 góc bằng nhau
C) Có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc bằng nhau D) Cả 3 đáp án trên.
Câu 2: Cho hình vuông ABCD, 2 đường chéo AC và BD có Những tính chất nào sau đây:
A) Bằng nhau và vuông góc với nhau B) Là đường phân giác của các góc
C) Cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. D) Cả A, B, C đều đúng.
Câu 3: Cho hình vẽ bên. Độ dài cạnh MN bằng:
A) 22 cm B) 11 cm
C) 10 cm D) Một kết quả khác
Câu 4: Hình vuông có cạnh bằng 3 cm. Đường chéo hình vuông có độ dài là:
A) 18 cm B) cm C) 9 cm D) cm
Câu 5: Đánh dấu X vào ô thích hợp.
STT
Nội dung
Đúng
Sai

Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền.

Tứ giác có hai đường chéo vuông góc là hình thoi.

Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc là hình vuông.

Tứ giác có 2 góc vuông là hình chữ nhật.

II. Tự luận (7 điểm)
Cho tam giác ABC cân tại A, Đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AC, K là điểm đối xứng với H qua I.
Chứng minh tứ giác AHCK là hình chữ nhật.
Tứ giác AKHB là hình gì? Vì sao?
Tìm điều kiện của ABC để tứ giác AHCK là hình vuông?
BÀI LÀM

Điểm
Phòng GD & ĐT Lệ Thủy
Trường THCS Thái Thủy
Họ và tên:
Lớp:
BÀI KIỂM TRA HÌNH HỌC 8
BÀI SỐ 1
Thời gian: 45 phút

ĐỀ SỐ II
I. Trắc nghiệm (3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước các đáp án đúng nhất:
Câu 1: Hình vuông là tứ giác:
A) Có 4 cạnh bằng nhau B) Có 4 góc bằng nhau
C) Có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc bằng nhau D) Không phải 3 đáp án trên.
Câu 2: Cho hình thoi ABCD, 2 đường chéo AC và BD có Các tính chất nào sau đây:
A) Cắt nhau tại trung điểm mỗi đường B) Vuông góc với nhau
C). Là đường phân giác của các góc D) Cả A, B, C đều đúng.
Câu 3: Cho hình vẽ bên. Độ dài cạnh MN bằng:
A) 26 cm B) 13 cm
C) 10 cm D) Một kết quả khác
Câu 4: Hình vuông có cạnh bằng 4 cm. Đường chéo hình vuông có độ dài là:
A) 32 cm B) cm C) 16 cm D) 8 cm
Câu 5: Đánh dấu X vào ô thích hợp.
STT
Nội dung
Đúng
Sai

1
Hai tam giác đối xứng với nhau qua một trục thì có chu vi bằng nhau.

2
Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

3
Tứ giác có hai cạnh đối song song là hình bình hành.

4
Hình thoi có 2 đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.

II. Tự luận (7 điểm)
Cho tam giác DEF cân tại D, Đường cao DH. Gọi I là trung điểm của DF, M là điểm đối xứng với H qua I.
Chứng minh tứ giác DHFM là hình chữ nhật..
Tứ giác DMHE là hình gì? Vì sao?
Tìm điều kiện của DEF để tứ giác DHFM là hình vuông?
BÀI LÀM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.