Đề Kt Hình 9 Chuong 3 Huy Thục – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Đề Kt Hình 9 Chuong 3 Huy Thục, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

GVGD: Nguyễn Huy Thục
Họ và tên HS:………………………
Lớp :…………
Đề TRA CHươNG III
Môn : Hình Học 9
Thời gian: 45 phút.

Điểm Nhậh xét

I/ TRắC :(4đ) ( khoanh tròn vào đúng đáp án)
Câu1 : Cho đường tròn tâm O nội tiếp ABC như hình 1.
Biết . Số đo bằng
A. 400
B. 500 1
C. 1000
D. 800

Câu 2: Cho hình vẽ 2 , biết sđ cung

PnC = 1000 ? số đo góc MAN bằng
A. 900 B. 500 C. 750 D. 250

Câu 3: Cho hình vẽ 3: Biết = 300 AB = 4cm
Độ dài cung DmB bằng

A. B.
C. D.

Câu 4: Cho Hình vẽ 4? Hệ thức nào là hệ thức đúng.

A. CD = BD = CO B. CD = CO = OB
C. OA = OD = OC D. CO = OA = AB

II/ Tự : ( 6đ)

Câu 5: Cho ( o:R) và đường thẳng d cắt ( o;R ) tại A và B điểm C ở ngoài ( o;R) . Từ điểm chính giữa P của cung lớn AB kẻ đường kính PQ cắt AB tại D, CP cắt (0;R) tại điểm thứ 2 là I. AB cắt IQ tại K. CMR
a) Tứ giác PDKI nội tiếp đường tròn
b) CI.CP = CK.CD
c) IC là phân giác ngoài của
Câu6) Cho tam giác ABC vuông ở A. Trên cạnh AC lấy một M, dựng đường tròn (O) có đường kính MC. Đường thẳng BM cắt đường tròn (O) tại D. Đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại S.
a) Chứng minh ABCD là tứ giác nội tiếp và CA là tia phân giác góc SCB.
b) Gọi E là giao của BC đường tròn (O). Chứng minh các đường thẳng BA, EM, CD đồng quy.
c) Chứng minh DM là tia phân giác góc ADE.
d) Chứng minh M là tâm đường tròn nội tiếp (ADE.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.