Đề KT Hinh 7 tiết 67 (Hay) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề KT Hinh 7 tiết 67 (Hay), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường thcs Trần phú

Họ và tên: ……………………………………………
Lớp .7C
Bài kiểm tra
Môn : Hình học lớp 7
Thời gian làm bài 45 phút

Đề bài
Câu 1(2đ): Phát biểu mối quan hệ giữa hình chiếu và đường xiên. Cho ví dụ minh hoạ.
Câu 2 (8đ): Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi D là trung điểm cạnh AC. Từ A và C kẻ AE và CF vuông góc với BD tại E và F
a. Chứng minh Tam giác AED bằng tam giác CFD.
b. So sánh AB và CF
c. Cho biết AC = 10 cm, DE = 4cm. Tính độ dài CF
d. Kẻ DK vuông góc với BC. Chứng minh rằng AB, CF và DK đồng quy.
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đáp án

Bài 1 Bỏ qua
Bài 2

a. AED CFD (Ch – Gn)
b. So sánh AB và CF
Ta có: AE = CF Theo CMa
Mà AE< AB (Cạnh huyền lớn hơn cạnh goc vuông)
=>AB>CF
c. AC = 10cm
Ta có: AE = CF Theo CMa
=>AD = 5cm
Mà DE = 4cm
=>AE = 3cm = > CF = 3cm
d. Cách 1:
Xét tam BCD có BA, CF, DK là 3 đường cao =>Chúng đồng quy tại 1 điểm
Cách 2
Gọi AB và CF cắt nhau tại S.
Xét tam giác BCS
Có CA, BE là 2 đường cao cát nhau tại D
= >là trực tâm của tam giác
= >DK là đường cao của tam giác
= >DK phái đi qua S
Hay AB, CF và DK đồng quy tại S

Hỏi và đáp