Đề KT HH9 chuong1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề KT HH9 chuong1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA CHƯƠNG I – HÌNH HỌC LỚP 9
Bài 1: (3 đ)
Tìm x trên
hình vẽ sau?

b) Tính AB?

c) Tìm x, y trên hình vẽ

Bài 2 : ( 1,5 đ) Tính :
Bài 3 : (3,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, AB = 4cm, BC = 8cm.
1) Giải tam giác vuông ABC
2) Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của H trên cạnh AB và AC:
a/ Tính độ dài AH và chứng minh: EF = AH.
b/ Tính: EAEB + AFFC
Bài 4: (2 điểm) Biết sin ( = . Tính giá trị của biểu thức: A = 3sin2 ( + 8cos2 ( – 2sin (.cos(

KIỂM TRA CHƯƠNG I . HÌNH HỌC LỚP 9
Bài 1: (3 đ)

a, Tìm x trên
hình vẽ sau?

b) Tính MN?

c) Tìm x, y trên hình vẽ

Bài 2 : ( 1,5 đ) Sắp xếp theo thứ tự tăng dần:
tg230, cotg 710, tg260 , cotg 400 , tg 170 , cotg 500
Bài 3 : (3,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, AB = 5cm, BC = 10cm.
1) Giải tam giác vuông ABC
2) Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của H trên cạnh AB và AC:
a) Tính độ dài AH và chứng minh: EF = AH.
b) Tính: EAEB + AFFC
Bài 4: (2 điểm) Cho cos = 0,6. Hãy tính: 3 tan + 4sin2 (

KIỂM TRA CHƯƠNG I : HÌNH HỌC LỚP 9

Bài 1: (3 đ)
Tìm x trên
hình vẽ sau?

b) Tính CD?

c) Tìm x, y trên hình vẽ

Bài 2 : ( 1,5 đ) : Sắp xếp theo thứ tự tăng dần:
sin 270, cos 780, sin190 , cos 680 , sin 540 , cos 500.
Bài 3: (3,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, AB = 3cm,
BC = 6cm. 1/ Giải tam giác vuông ABC
2/ Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của H trên cạnh AB và AC:
a) Tính độ dài AH và chứng minh: EF = AH.
b) Tính: EAEB + AFFC
Bài 4: (2 điểm). Biết sin2 = . Tính cos2+ 3tan

KIỂM TRA CHƯƠNG I .: HÌNH HỌC LỚP 9
Bài 1: (3 đ)
a) Tìm x trên hình vẽ sau

b) Tính AB

c) Tìm x, y trên hình vẽ

Bài 2 : ( 1,5 đ) : Tính Giá trị biểu thức :
Bài 3: (3,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, AB = 3cm, BC = 6cm.
1) Giải tam giác vuông ABC
2) Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của H trên cạnh AB và AC:
a/ Tính độ dài AH và chứng minh: EF = AH.
b/ Tính: EAEB + AFFC
Bài 4: (2 điểm) Cho sin( = . Tính giá trị của biểu thức A = – 3sin (.cos(

Hỏi và đáp