de kt hh9 chuong I (chan-le) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về de kt hh9 chuong I (chan-le), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Tôn Thất Thuyết
Lớp:
Tên:……………………………..
KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC 9(đề số 1)
Thời gian: 45 phút.
Ngày kiểm tra
Ngày trả bài…

*********
Điểm

Lời phê của giáo viên

I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng và đầy đủ nhất:
Bài 1:
Tam giác HKL có độ dài ba cạnh là HK = 10cm, KL = 6cm, LH = 8cm. Độ dài đường cao LD là:
A. 2,4cm
B. 3,6cm
C. 4,8cm
D. 4,2cm

Bài 2:
Cho hình vẽ bên. Giá trị của y là:
A. 0,6
B. 0,8
C. 6,4
D. 3,6

Bài 3:
Chỉ ra các câu sai: Với x là góc nhọn, khi đó:
A.
B.
C.
D.

Bài 4:
Tam giác DEF vuông tại D có DE = 3cm, EF = 6cm. Số đo góc DEF là:
A. 600
B. 300
C. 450
D. Tất cả đều sai

Bài 5:
Tam giác ABC vuông tại A. có AB = 3, AC = 4. Khi đó tỉ số là :
A. SinB
B. cosB
C. tgB
D. cotgB

Bài 6:
Tam giác DMN vuông tại D có , khi đó tgM bằng:
A.
B.
C.
D.

II. Bài tập:(7 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm)
Không dùng máy tính, hãy so sánh rồi sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần:

Bài 2: (4 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH = 4cm, HC = 9cm.
Tính độ dài các đoạn thẳng AH, AC.
Vẽ đường phân giác trong AK của tam giác ABC (K thuộc BC). Tính .
Tính tỉ số diện tích các tam giác ABH và ABK.

Bài 3. (1,5 điểm)
Cho tam giác MNO vuông tại O. Biết cosM = 0.36 tính các tỉ số lượng giác của góc N

Trường THCS Tôn Thất Thuyết
Lớp:
Tên:……………………………..
KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC 9(đề số 2)
Thời gian: 45 phút.
Ngày kiểm tra
Ngày trả bài…

*********
Điểm

Lời phê của giáo viên

I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng và đầy đủ nhất:
Bài 1: Chỉ ra các câu sai: Với x là góc nhọn, khi đó:
A.
B.
C. .
D.

Bài 2: Tam giác DMN vuông tại D có , khi đó tgM bằng:
A.
B.
C.
D.

Bài 3:
Tam giác HKL có độ dài ba cạnh là HK = 10cm, KL = 6cm, LH = 8cm. Độ dài đường cao LD là:
A. 4,8cm
B. 4,2cm
C. 3,6cm
D. 2,4cm

Bài 4:
Tam giác ABC vuông tại A. có AB = 3, AC = 4. Khi đó tỉ số là :
A. cotgB
B. tgBA
C. SinB
D. cosB

Bài5:
Cho hình vẽ bên. Giá trị của y là:
A. 0,8
B. 0,6
C. 3,6
D. 6,4

Bài 6:
Tam giác DEF vuông tại D có DE = 3cm, EF = 6cm. Số đo góc DEF là:
A. 450
B. Tất cả đều sai
C. 600
D. 300

II. Bài tập:(7 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm)
Không dùng máy tính, hãy so sánh rồi sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:

Bài 2: (4 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH = 9cm, HC = 16cm.
Tính độ dài các đoạn thẳng AH, AC.
Vẽ đường phân giác trong AK của tam giác ABC (K thuộc BC). Tính .
Tính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.