Đề KT HH8 Chuong 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề KT HH8 Chuong 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS …………………. Kiểm Tra: 1 Tiết (chương I HH8)
Lớp 8………………………….
Tên :……………………………

I/ TRẮC NGHIỆM (3đ):

Câu 1 : điền chữ đúng “Đ” hoặc sai “S” thích hợp.
Hình thang cân có hai đường chéo bằng nhau là hình bình hành.
Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau và có một góc vuông là hình vuông.
Trong hình vuông thì có hai đường chéo bằng nhau,cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường và không vuông góc với nhau

Câu 2 : khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.
Tứ giác ABCD có CÂ + Â = 1300 tổng BÂ + DÂ = ?
a. 2200 b. 2300 c. 1600 d. 2000
2. Một tứ giác là hình vuông nếu :
a. hình bình hành có một góc vuông b. hình thang có một góc vuông
c. có ba góc vuông d. hình thoi có một góc vuông
3. Hai đường chéo của hình thoi 8cm ; 6cm .cạnh của hình thoi là gì?
a. 5cm b. 6cm c. 7cm d. 8cm
4. Hình vuông có cạnh 3cm .Đường chéo của hình vuông là :
a. cm b. 10cm c. cm d. một kết quả khác
[
TỰ LUẬN (7đ)

Cho tam giác MNP cân tại M , đường trung tuyến ME.Gọi I, K lần lượt là trung điểm của MN, MP
Tứ giác IKPN là hình gì ? Vì sao ?
Gọi F là điểm đối xứng E qua K . Tứ giác MEPF là hình gì ? Vì sao ?
Tìm điều kiện của tam giác MNP để tứ giác MEPF là hình vuông . Vẽ hình minh họa.

Bài làm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I/TRẮC NGHIỆM (3đ):
CÂU 1 : mỗi câu đúng 0.25đ
a.S ; b.Đ ; c.Đ ; d.S
CÂU 2 : mỗi câu đúng 0. 5đ
1.b ; 2.d ; 3.a ; 4.c
TỰ LUẬN (7đ)
Vẽ hình (1đ)
a. cm IKPN là hình thang cân (2.25đ)
b. cm MEPF là hình chữ nhật (2.25đ)
c. cm tam giác MNP vuông cân tại M (1đ) , Vẽ hình (0.5đ)

Hỏi và đáp