ĐỀ KT GIỮA HKI-TRƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO – BH – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về ĐỀ KT GIỮA HKI-TRƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO – BH, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Biên Hòa Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Trường THCS Trần Hưng Đạo Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Năm học : 2012 – 2013
Môn : TOÁN 9
Thời gian : 45 phút
( không kể thời gian phát đề )

I / PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 2 điểm )
Chọn câu đúng trong các câu sau : ( Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm )
Câu 1 : Phương trình có tập nghiệm là :
A. 4 B. 2 C. D. 2 ; 4

Câu 2 : có nghĩa khi và chỉ khi :
A . x B . x ( C. x > D. x

Câu 3 : Cho a = ; b = và c = được sắp xếp theo thứ tự :
A. a < b < c B. c < b < a C. b < c < a D. c < a < b

Câu 4 : Rút gọn biểu thức được :
A. B. C. 0 D.

II / PHẦN TỰ LUẬN : ( 8 điểm )
Bài 1 : ( 3,0điểm )
Rút gọn các biểu thức sau :
1 /
2 /

3 / ( a > 0 ; b > 0)
Bài 2 : ( 2,0điểm )
Giải phương trình :

Bài 3 : ( 3,0điểm )
Cho biểu thức :

a / Tìm điều kiện của a và b để P xác định .
b / Rút gọn P .

HẾT

GV soạn đề : Nguyễn Thành Tâm
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I / PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 2 điểm )
Chọn câu đúng trong các câu sau : ( Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)
Câu
1
2
3
4

Đáp án
A
D
B
C

II / PHẦN TỰ LUẬN : ( 8 điểm )
Bài 1 : ( 3, 0 điểm )
Rút gọn các biểu thức sau :

( 0,5điểm )
( 0,25điểm )
( 0,25điểm )

2 /
= ( 0,5điểm )
= ( 0,25điểm )
= ( 0,25điểm )

3 /
= ( 0,25điểm )
= ( 0,25điểm )
=
= ( a >0 ; b > 0) ( 0,25điểm )
=
= 3 ( 0,25điểm )

Bài 2 : ( 2,0điểm )
( 0,25 điểm )
( 0,25 điểm )
( 0,25 điểm )
( 0,25 điểm )
( 0,25 điểm )
( 0,25 điểm )
( 0,25 điểm )
Vậy phương trình có một nghiệm x = – 1 ( 0,25 điểm )

Bài 3 : ( 3,0điểm )

a / ( 0,75 điểm )
b /

( 0,5 điểm )
( 0,75 điểm )
( 0,5 điểm )

. ( 0,5 điểm )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.