DE KT GIUA CHUONG II DS 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về DE KT GIUA CHUONG II DS 8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD – ĐT NINH SƠN 32: Kiểm tra giữa chương II
THCS TRẦN QUỐC TOẢN Môn : Đại số

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
(Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợp TL và TNKQ)

Cấp độ
Tên
Chủ đề
(nội dung, chương…)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Chủ đề 1
Rút gọn phân thức
Rút gọn một phân thức

Biết rút gọn phân thức

Kỹ năng rút gọn phân thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1 (C5)
0,5đ

1(C6)
0,5đ

1(C7)
2,0đ

3

30%

Chủ đề 2
Cộng phân thức
1Cộng hai phân thức cùng mẫu

Biết cộng phân thức cùng mẫu
Kỹ năng cộng các phân thức

Kỹ năng cộng các phân thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1(C1)
0,5đ

1(C2)
0,5đ
0,5(C8b)

1

3,5

40%

Chủ đề 3
Trừ phân thức
Trừ hai phân thức cùng mẫu

Biết trừ hai phân thức cùng mẫu
8a
Kỹ năng trừ phân thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1(C3)
0,5đ

1(C4)
0,5đ
0,5(C8a)

2,5

30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
3
1,5đ
15%
1
0,5đ
5%
5

80%

9
10đ
100%

32: Kiểm tra giữa chương II
Môn : Đại số – Lớp : 8
Thời gian: 45 phút

Điểm

Họ và tên HS :

—————————————-
Lớp : 8 …..
Lời phê :

ĐỀ BÀI :

I. NGHIỆM : (3 điểm) đáp án đúng trong các đáp án sau :
1/ Kết quả của là : a) b) c) d)
2/ : a) b) 3 c) -3 d) x + 3
3/ Kết quả của là : a) b) c) d)

4/ bằng : a) b) c) d)
5/ Muốn rút gọn một phân thức ta :
a) Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung của chúng.
b) Chia cả tử và mẫu cho ƯC khác 1 và -1 của chúng.
c) Nhân cả tử và mẫu với ƯC khác 1 và-1 của chúng.
d) Chia cả tử và mẫu cho đa thức.
6/ Rút bằng : a) x b) – x c) x – 1 d) x + 1

II. LUẬN (7 điểm)
7/(2điểm) Rút gọn các phân thức :

8/ (4điểm) Thực hiện các phép tính:
a/ b/
9/ (1điểm) Thực hiện phép tính:

Bài làm:
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu
Nội dung
Biểu điểm

1
a
0,

2
b
0,

3
a
0,

4
b
0,

5
a
0,

6
c
0,

7
Rút gọn các phân thức :
()

8
Thực hiện các phép tính:
()

a)

0,5đ

0,5đ

b)

8
Thực hiện phép tính:

()

D-Hướng dẫn về nhà: Xem trước bài phép nhân các phân thức đại số và chú ý ôn tập lại cách rút gọn phân thức đại số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.