de kt ds8 chuong III(co dap an) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về de kt ds8 chuong III(co dap an), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Thường Phước I
Lớp:
Họ và tên:
Thứ ngày tháng năm 2007.
Kiểm tra 1 tiết.
Môn: Đại số 8.

Điểm
Nhận Xét Của Giáo Viên

ĐỀ:
I. TRẮC NGHIỆM:( 4 điểm ) (Hãy chọn câu trả lời đúng nhất)
Câu 1: Phương trình ax + b = 0 luôn có:
A. 1 nghiệm duy nhất B. Vô nghiệm C. Vô số nghiệm D. Cả 3 câu đều đúng.
Câu 2: Phương trình (x + 3)(x – 2) = 0 có nghiệm là:
A. x = -3 B. x = 2 C. x = 0 D. x = -3 hoặc x = 2
Câu 3: Tập nghiệm của pt 0x = 0 là:
A. S = B. S = Þ C. S = D. Cả 3 câu đều sai
Câu 4: Điều kiện xác định của pt: là:
A. x = -1 và x = 2 B. x -1 và x 2 C. x -1 D. x 2
II. TỰ LUẬN: ( 6 điểm )
Câu 1: (3 điểm). Giải các phương trình sau:
4x(x – 2) + x – 2 = 0;

Câu 2: (3 điểm)
Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15km/h. Lúc về người đó chỉ đi với vận tốc 12km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút. Tính quãng đường AB.
BÀI LÀM

ĐÁP ÁN:
I. TRẮC NGHIỆM:( 4 điểm ) (Mỗi câu đúng đạt 1 điểm)
Câu 1: A
Câu 2: D
Câu 3: C
Câu 4: B
II. TỰ LUẬN: ( 6 điểm )
Câu 1:
4x(x – 2) + x – 2 = 0
(x – 2)(4x + 1) = 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.