Đề KT ĐS 7 chương 1- Hay có ma trận – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề KT ĐS 7 chương 1- Hay có ma trận, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I – ĐẠI SỐ 7
(Thời gian làm bài: 45 phút)

I . TRẮC NGHIỆM (4 điểm):Hãy chọn đáp án đúng của các câu sau:
Câu 1: Kết quả là:
A. B. C. D.
Câu 2: Cho = 2 thì :
A. x = 2 B. x = – 2 C. x = 2 hoặc x = – 2 D. x = 0
Câu 3: Cho tỉ lệ thức . Kết quả x bằng :
A. – 8 B. – 9 C. – 10 D. – 7
Câu 4: Kết quả của phép tính là:
A. B. C. 1 D.
Câu 5: Cho thì m bằng :
A. 2 B. 16 C. 8 D. 4
Câu 6: Trong các số sau, số nào không là số vô tỉ:
A. B. C. D.
Câu 7: Làm tròn số 3,2658 đến chữ số thập phân thứ 2 , kết quả là:
3,26 B. 3,27 C. 3,28 D. Kết quả khác
Câu 8: Trong các số :23/8 , 12/25 , 10/7 , 13/16 thì số thập phân vô hạn tuần hoàn là:
A 23/8 , B.12/25 , C. 10/7 , D.13/17
II. TỰ LUẬN 6 điểm):
Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính (Tính một cách hợp lý nếu có thể):

Bài 2 (2 điểm):Tìm x biết:

Bài 3(2 điểm): Hai lớp 7A và 7B lao động trồng cây. Biết rằng tỉ số giữa số cây trồng được của 7A và 7B là 0,6 và lớp 7B trồng nhiều hơn lớp 7A là 30 cây. Tính số cây mỗi lớp trồng được.

Hỏi và đáp