Đề KT-Đáp án Chương IV-ĐS 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề KT-Đáp án Chương IV-ĐS 8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Lê Quý Đôn Kiểm tra chất lượng Chương IV (2009 – 2010)
Lớp 8 …. Môn: Đại số 8
Họ-tên HS:……………………………… Thời gian : 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

Điểm
Lời phê của Thầy giáo

I . Trắc nghiệm : (4điểm )(*) Khoanh tròn vào kết quả đúng trong các kết các câu sau :
Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai:
a/ (–5) + 2 < 1 b/ (–5).3 –16 c/ x2 + 1 1 d/ –x2 0
Câu 2: Nếu a >b thì:
a/ a – 2 > b + 2 b/ a – 2 –2b d/ 3a > 3b
Câu 3: Nếu 3 – 5a 3 – 5b thì:
a/ a b b/ a b c/ a > b d/ a < b
Câu 4: x = –3 là một nghiệm của bất phương trình:
a/ 2x + 3 > -2 b/ 3x + 9 x – 2 d/ 2 – x 1 + 2x
Câu 5: Bất phương trình có tập nghiệm là:
a/ b/ c/ d/
Câu 6: Phép biến đổi tương đương nào là đúng:
a/ b/
c/ d/
Câu 7 : Bất phương trình : 5( x-1) >4(x – 3) có nghiệm là :
a. x >-7 ; b . x 1 ; d . x > – 17 .
Câu 8: Cho : P = / x + 3 / – 5 + x khi x < -3 thì :
a . P = – 8 ; b . P = 2x – 2 ; c . P = 2x – 8 ; d . P = -2 .

II/ Tự luận ( 6 điểm ):
1/ Biết a < b, hãy so sánh: (1,5 đ)
a/ 3a – 7 và 3b – 7 b/ 5 – 2a và 3 – 2b
2/ Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: (3,5 đ)
a/ 3x – 4 > 2 b/
c/ d/ (x – 2)(x + 5) 0
3/ Giải phương trình: (2 đ)

Đáp án
I . Trắc nghiệm (4 điểm) Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm
1- b 2- d 3- a 4- c 5- a 6- d 7- a 8- a
II/ Tự luận ( 6 điểm ):

Mức độ
Câu hỏi
Yếu
Đạt
Khá – Giỏi

Câu 1a
Biết cách làm (0,25đ)
Làm được 3a < 3b (0,5đ)
Đúng KQ:
3a – 7 < 3b – 7 (0,75đ)

Câu 1b
Biết cách làm (0,25đ)
Làm được
5 – 2a >5 – 2b (0,5đ)
Đúng KQ:
-6(x + 3) (1 đ)

Câu 2a
Biết cách làm (0,25đ)
x >2 (0,5đ)
Đúng KQ và biểu diễn trên trục số đúng ( 0,75đ)

Câu 2b
Biết cách làm (0,25đ)
x – 9 (0,5đ)
Đúng KQ và biểu diễn trên trục số đúng ( 0,75đ)

Câu 2c
Biết cách làm (0,25đ)
Làm được
3x + 4x – 2 < 12 (0,5đ)
Đúng KQ: x < 2 và biểu diễn trên trục số đúng (1đ)

Câu 2d

Làm đúng 1 trường hợp (0,5đ)
Đúng KQ và biểu diễn trên trục số đúng (1 đ)

Câu 3
Biết cách làm (0,5đ)
Làm đúng 1 trường hợp (1đ)
Đúng KQ: S = 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.