de KT Dai so chuong I Toan 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về de KT Dai so chuong I Toan 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS kỳ Sơn
Lớp: ……….
Họ và tên: ……………………………..
Bài Kiểm tra 45 phút chương I
Môn Đại số 7 (1)

Điểm
Lời phê của thầy, cô giáo

Trắc nghiệm (3 điểm).
Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau.
Câu 1: Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ ?
A.
B.
C.
D. .

Câu 2: Cho hai số hữu tỉ và Kết quả nào đúng ?
A. x < y
B. x = y
C. x >y
D. Chưa kết luận được

Câu 3: Kết quả của phép tính là
A.
B.
C.
D. .

Câu 4: Kết quả của phép tính là
A.
B.
C.
D. .

Câu 5: Kết quả của phép tính là
A.
B.
C.
D. .

Câu 6: Số dương 16 có căn bậc hai là
A. 4
B. – 4
C. 4 và – 4
D. .

Câu 7: Cách viết nào sai, trong các cách viết sau?
A.
B.
C.
D.

Câu 8: Cho số x = 6,67254. Khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba thì số x là
A. 6,673
B. 6,672
C. 6,67
D. 6,6735 .

Câu 9: Kết quả của phép tính là
A. 2712
B. 348
C. 312
D. 2748 .

Câu 10: Kết quả của phép tính là
A.
B.
C.
D. .

Câu 11: Giả trị của x trong đẳng thức là
A.
B.
C.
D. .

Câu 12: Đẳng thức nào sai trong các đẳng thức sau ?
A.
B.
C.
D. .

B. Tự luận (7 điểm).
Bài 1: (2 điểm). Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể).
a)
b)

Bài 2 : (3 điểm). Tìm x, biết:
a)
b)
c) .

Bài 3: (1,5 điểm). Tìm hai số x, y biết rằng: x + y = 14 và .
Bài 4: (0,5 điểm). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức .
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Trường THCS kỳ Sơn
Lớp: ……….
Họ và tên: ……………………………..
Bài Kiểm tra 45 phút chương I
Môn Đại số 7 (2)

Điểm
Lời phê của thầy, cô giáo

Trắc nghiệm (3 điểm).
Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau.
Câu 1: Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ ?
A.
B.
C.
D.

Câu 2: Cho hai số hữu tỉ và Kết quả nào đúng ?
A. x >y
B. x = y
C. x < y
D. Chưa kết luận được

Câu 3: Kết quả của phép tính là
A.
B.
C.
D.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.