DE KT DAI SO CHUONG 3 CO MA TRAN DAP AN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về DE KT DAI SO CHUONG 3 CO MA TRAN DAP AN, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày dạy
Tuần:27
Tiết 58 KIỂM TRA CHƯƠNG III
I. Mục tiêu kiểm tra:
Kiến thức: chương III
Kỹ năng: Giải toán một cách nhanh gọn – chính xác.
II. Đề KT: (có theo sau)

Ma trận đề kiểm tra CHƯONG III
MÔN ĐẠI SỐ -năm học 2008 – 2009

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

1 -Phưong trình bậc nhất một ẩn, nghiệm của pt bậc nhất một ẩn

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5

0,5
0,,5
2,0

2,0

2 – Các phép toán cộng – trừ, nhân chia phân thức
1
1

1

3,0

Giải toán bằng cách lập phương trình
-Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức

1

0,5

0,5

0,5

0,5

2

1

Tổng
2
2,5
1
2,0

2,5

10,0

Trường THCS Lộc Giang ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
Lớp :8 Môn:Toán Thời gian:45/
Họ và tên:. . . .. . . . . . . .. .. . . . . .. Ngày:. . . . . . . . . . Đề:II

Điểm
Lời phê

A/TRẮC NGHIỆM:Điền dấu X vào ô thích hợp. (2.5đ)
Câu
Nội dung
Đ
S

1
Phương trình (x-3).(2x+1) = 0 có nghiệm x1= 3; x2 =

2
Phương trình 3x-5= 6x+7 là phương trình bậc nhất một ẩn

3
Phương trình = 0 cóĐKXĐ: x( -2; x ( -1

4
Phương trình có kết quả là 1

5
Phương trình –6x = 0 có nghiệm x = 0

6
(x-1)(x+3)=2 là phương trình bậc nhất một ẩn

II/TỰ LUẬN(7,0đ)
1.Giải phương trình
a/2x-3= 3x -7 (1 đ)
b/ 4x-8×2= 0 (1 đ)
c/(1 đ)

2/Giải phương trình :
(1 đ)
2/Tìm số tự nhiên có hai chữ số, tổng các chữ số bằng 7. Nếu thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số thì được số lớn hơn số đã cho là 180 (3 đ)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .

Hỏi và đáp