Đề KT Đại số 9 – CHƯƠNG IV – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề KT Đại số 9 – CHƯƠNG IV, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 – CHƯƠNG IV

Đề I:
I./ Trắc nghiệm (3
Khoanh tròn một chữ cái trước đáp án thích hợp.
Câu 1. Điểm A (-2; -1) thuộc đồ thị hàm số nào ?
A.
B.
C.
D.

Câu 2. thị của hàm số y = ax2 đi qua điểm A(2; -1) thì hệ số a bằng:
A. a =
B. a =
C. a =
D. a = –

Câu 3. Phương trình x2 – x – 2 = 0 có nghiệm là:
A. x = 1; x = 2
B. x = -1; x = 2
C. x = 1; x = -2
D. Vô nghiệm

Câu 4. Phương trình nào sau đây có 2 nghiệm phân biệt:
A. x2 – 6x + 9 = 0
B. x2 + 1 = 0
C. 2×2 – x – 1 = 0
D. x2 + x + 1 = 0

Câu 5. Gọi x1, x2 là 2 nghiệm của phương trình : 2×2 – 3x – 5 = 0 ta có
A. x1+ x2 = x1x2 =
B. x1+ x2 = x1x2 =

C. x1+ x2 = x1x2 =
D. x1+ x2 = x1x2 =

Câu 6. Phương trình 3×2 – 4x +1 = 0 có một nghiệm là:
A. x = 1
B. x = -1
C. x = 2
D , x = -4

II./ tự luận ( 7đ)
Bài 1:() Cho Parabol (P): y = -x2 đường thẳng (d) : y = -3x + 2
a./ Vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ
b./ Tìm tọa độ giao điểm A B của (P) (d) bằng phép tính

Bài 2:(3đ) Giải các phương trình sau:
a./ 2×2 – 5x – 3 = 0
b./ x2 – 2017x + 2016 = 0

Bài 3: ()
Cho phương trình : x2 – 2(m – 1)x– 3m – 1 = 0.
a./ Chứng tỏ phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị của m.
b./ Tìm m để phương trình có nghiệm x1 = -5. Tính nghiệm x2.

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 – CHƯƠNG IV

Đề II:

I./ Trắc nghiệm (3
Khoanh tròn một chữ cái trước đáp án thích hợp.
Câu 1. Cho phương trình 4×2 – 8x – 1 = 0. Biệt thức (’ là:
A. (’ = 18
B. (’ = 12
C. (’ = 10
D. (’ = 0

Câu 2. Phương trình x2 – 5x + 4 = 0 có một nghiệm là:
A. x = -1 B. x = 4 C. x = – 4 D. x = 5
Câu 3. Phương trình nào sau đây có hai nghiệm là -5 và -3:
A. x2 – 5x + 3 = 0 B. x2 + 5x + 3 = 0
C. x2 – 8x + 15 = 0 D. x2 + 8x + 15 = 0
Câu 4. Phương trình nào sau đây vô nghiệm:
A. 2×2 – 9 = 0 C. x2 + x + 1 = 0
B. 9×2 – 6x + 1 = 0 D. Cả ba phương trình trên.
Câu 5. Tổng hai số bằng 7, tích hai số bằng 12 . Hai số đó là nghiệm của phương trình.
A. x2 – 12x + 7 = 0 B. x2 + 12x – 7 = 0
C. x2 – 7x – 12 = 0 D. x2 – 7x +12 = 0
Câu 6: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = x2
A. (2;

Hỏi và đáp