ĐÊ KT ĐAI SÔ 8 TUÂN 24 CO MA TRÂN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về ĐÊ KT ĐAI SÔ 8 TUÂN 24 CO MA TRÂN, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TUẦN 24 Ngày soạn:
Tiết 50: Ngày dạy :

I/. Mục đích – yêu cầu:
1/. Xác định kiến thức:
– Từ tiết 41 – tiết 49
2/. Kiến thức:
– Ôn tập kiểm tra kiến giải các dạng pt bậc nhất 1 ẩn, pt tích, pt có dấu giá trị tuyệt đối, pt chứa ẩn ở mẫu thức trong chương III.
3/. Kỹ năng:
– Rèn HS kỹ năng giải các dạng pt như nêu ở trên.
– Rèn kỹ năng vận dụng các kiến thức vào giải các dạng bài tập giảipt.
– Rèn kỹ năng phân tích tìm và vận dụng vào các dạng bài tập.
4/. Thái độ:
– Nghiêm túc trong quá trình làm bài, tính toán chính xác, cẩn thận
* Qua việc kiểm tra đánh giá nhằm giúp các cấp quản lí giáo dục nắm được thực trạng việc dạy – học môn Toán ở lớp mình, để tìm giải pháp nâng cao chất lượng dạy – học phù hợp hơn.
II/. Hình thức của đề kiểm tra:
– Đề kiểm tra tự luận
III/. Thiết lập ma trận:

Cấp độ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Tên chủ đề

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

( Nội dung chương)

Phương trình bậc nhất

Nêu được đn và

Một ẩn dạng ax + b = 0

Vận dụng giải được bài tập cơ

Bản

Số câu :

1

1

Số điểm : Tỷ lệ :

1đ – 10%

1đ – 10%

Phương trình đưa được

Kỹ năng vận dụng các qui tắc biến đổi

Về dạng ax + b = 0

Để giải tốt PT đưa được

Về dạng ax + b = 0

Số câu :

3

3

Số điểm : Tỷ lệ %

3,5đ – 35%

3,5 đ – 35%

Phương trình tích

Nêu được đn và
Kỹ năng vận dụng

Vận dụng giải được bài tập cơ
Hằng đẳng thức đã học đưa về dạng PT

Bản
Tích và giải PT

Số câu :

1
1

2

Số điểm : Tỷ lệ :

1đ – 10%
1,5 đ – 15%

2,5đ – 25%

Phương trình chứa ẩn ở
Nêu được các bước

Vận dụng 4 bước cơ

Mẫu
Giải phương trình

Bản để Giải PT chứa

Chứa ẩn ở mẫu

ẩn ở mẫu.

Số câu :
1

1

2

Số điểm : Tỷ lệ :
1 đ – 10 %

2 đ – 20%

3đ – 30%

Tổng số câu
1
2
5

8

Tổng điểm – Tỷ lệ %
1đ – 10%
2đ – 20%
7đ – 70%

8 – 100%

IV/. Biên soạn câu hỏi theo ma trận đề:
A/. Lý Thuyết : ( 3 điểm ).
1/. Nêu định nghĩa phương trình bậc nhất 1 ẩn? Áp dụng giải phương trình 5x – 7 = 0 ?
2/. Nêu định nghĩa và cách giải phương trình tích ? Áp dụng giải phương trình
( x – 4 ) . ( x + 7 ) = 0.
3/. Nêu các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu?
B- Bài tập: (7 đ).
Giải các phương trình sau:
1) 7 – (2x + 4) = – (x + 4) ( 1đ) 2) ( 1đ)
3) ( 1,5đ) 4) x2 – 4x + 4 = 9 ( 1,5đ)
5) ( 2đ)

A/. Lý thuyết: ( 3 điểm)
1/. Nêu được định nghĩa ( 0,5 đ) , áp dụng ( 0,5 đ).
2/. Nêu được định nghĩa ( 0,5 đ) , áp dụng ( 0,5đ)
3/. Nêu được 4 bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu ( 1đ)
B- Bài tập: (7 đ).
Giải các phương trình sau:
7- (2x + 4) = – (x + 4) ( 7 – 2x – 4 = – x – 4
( – 2x + x = – 4 + 4 – 7 ( – x = – 7
( x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.