Đề KT Đại số 8 tiết 36- Thanh Hóa – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề KT Đại số 8 tiết 36- Thanh Hóa, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN: ĐẠI SỐ 8 (Bài số 2)
TIẾT KIỂM TRA(PPCT): 36
Thời gian kiểm tra: 45 phút
Phạm vi kiểm tra: Từ tiết 22 đến tiết 35
Phương án kiểm tra: Tự luận
Phạm vi kiểm tra: Lớp 8A, 8B . Năm học 2012-2013
Giáo viên lập ma trận: Lê Sỹ Sơn
Ngày kiểm tra: 13/12/2012
I/ MA ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1.Rút gọn phân thức
Biết cách rút gọn một phân thức

Số câu

Số điểm-Tỉ lệ
1(C1)

3đ – 30%

1

3đ-30%

2. Các phép tính về phân thức

Thực hiện thành thạo cộng, trừ, nhân, chia các phân thức

Số câu

Số điểm-Tỉ lệ

1(C2)

4đ – 40%

1
4đ-40%

3. Biểu thức hữu tỉ

Vận dụng các phép toán về phân thức để biến đổi biểu thức hữu tỉ. Rút gọn, tìm điều kiện để giá trị của phân thức là số nguyên
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức hữu tỉ

Số câu

Số điểm-Tỉ lệ

1 (C3)

2đ – 20%
1(C4)

1đ – 10%
2

3đ-30%

Tổng số câu

Tổng số điểm
1

3,0 đ
1

4,0 đ
1

2,0 đ
1

1,0 đ
4

10,0 đ

II. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM (ĐỀ A)
Câu
Đáp án
Điểm

1
a) =
b) = x
c) = = x-2
1

1

1

2
a) + = = = 2
b) – = = x-3
c) . = =
d) : = . =

1

1
1
1

3
a) A =
b) A = = 1+
Để A nguyên thì x-3 ( Ư(6) = ( 1; (2; (3; (6 =>x(4;2;5;1;6;0;9;-3
1,5

0,5

4
Biến đổi và rút gọn B = – (x2-4x+5)
= -[(x-2)2 +1] ≤ -1, dấu = xảy ra khi x = 2(TMĐK)
Vậy Bmax = -1 khi x=2
0,5
0,5

Ngày 7 tháng 12 năm 2012
KÝ DUYỆT GIÁO VIÊN RA ĐỀ

LÊ SỸ SƠN

Trường THCS BÀI KIỂM TRA ĐẠI SỐ-LỚP 8 ĐỀ A
Hoằng Châu Học kỳ I-Năm học: 2012 – 2013
Tiết PPCT: 36. Thời gian 45 phút
Ngày kiểm tra: ………………………………

Họ tên học sinh:………………………………………………Lớp 8……
Điểm
Lời phê của thầy, cô giáo
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Bằng số
Bằng chữ

Chữ ký:

Bài 1:( 3 điểm) Rút gọn các phân thức:
a) ; b) ; c)
Bài 2: (4 điểm) Thực hiện phép tính:
a) + ; b) –
c) . ; d) :
Bài 3: (2 điểm) Cho biểu thức : A = – + ( với x≠3, x≠-3)
a) Rút gọn A
b) Tìm các giá trị nguyên của x để A cũng có giá trị nguyên.
Bài 4: (1 điểm ) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
B = . ( – 1) + , với x≠0 và x≠-3
Bài làm

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Hỏi và đáp