Đề KT đại số 8 chương 1 rất hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề KT đại số 8 chương 1 rất hay, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Điểm
Phòng GD & ĐT Lệ Thủy
Trường THCS Thái Thủy
Họ và tên:
Lớp:
BÀI KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8
BÀI SỐ 1
Thời gian: 45 phút

ĐỀ SỐ I
I. Trắc nghiệm (3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước các đáp án đúng.
Câu 1: Kết quả của phép nhân: 3x2y.(3xy – x2 + y) là:
A) 3x3y2 – 3x4y – 3x2y2 B) 9x3y2 – 3x4y + 3x2y2
C) 9x2y – 3×5 + 3×4 D) x – 3y + 3×2
Câu 2: Kết quả của phép nhân (x – 2).(x + 2) là:
A) x2 – 4 B) x2 + 4 C) x2 – 2 D) Một kết quả khác
Câu 3: Giá trị của biểu thức x + 2x + 1 tại x = -1 là:
A) 4 B) -4 C) 0 D) 2
Câu 4: Kết quả khai triển của hằng đẳng thức (x + y)3 là:
A) x2 + 2xy + y2 B) x3 + 3x2y + 3xy2 + y3
C) (x + y).(x2 – xy + y2) D) x3 – 3x2y + 3xy2 – y3
Câu 5: Kết quả của phép chia (20x4y – 25x2y2 – 5x2y) : 5x2y là:
A) 4×2 – 5y B) 4×2 – 5y – 1
C) 4x6y2 – 5x4y3 – x4y2 D) Một kết quả khác.
Câu 6: Đẳng thức nào sau đây là Sai:
A) (x – y)3 = x3 – 3x2y + 3xy2 – y3 B) x3 – y3 = (x – y)(x2 – xy + y2) C) (x – y)2 = x2 – 2xy + y2 D) (x – 1)(x + 1) = x2 – 1
II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1 ( 1 điểm): Rút gọn biểu thức sau:
P = (x – 3).(x + 3) – (x – 3)2
Câu 2 (3 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) x4 – 2×3 + x2 b) 3×2 – 3xy – 5x + 5y
Câu 3 (2 điểm): Làm tính chia:
(x4 – x3 – 3×2 + x + 2) : (x2 – 1)
Câu 4 (1 điểm): Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: x2 – x + 1.
BÀI LÀM

Điểm
Phòng GD & ĐT Lệ Thủy
Trường THCS Thái Thủy
Họ và tên:
Lớp:
BÀI KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8
BÀI SỐ 1
Thời gian: 45 phút

ĐỀ SỐ II
I. Trắc nghiệm (3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước các đáp án đúng.
Câu 1: Kết quả của phép nhân: 2x2y.(3xy – x2 + y) là:
A) 2x3y2 – 2x4y – 2x2y2 B) 6x3y2 – 2x4y + 2x2y2
C) 6x2y – 2×5 + 2×4 D) x – 2y + 2×2
Câu 2: Kết quả của phép nhân (3 – x).(3 + x) là:
A) 3 – x2 B) 9 – x2 C) 9 + x2 D) Một kết quả khác
Câu 3: Giá trị của biểu thức x2 + 4x + 4 tại x = -1 là:
A) 9 B) -9 C) 1 D) 2
Câu 4: Kết quả khai triển của hằng đẳng thức (x – y)3 là:
A) x2 + 2xy + y2 B) x3 + 3x2y + 3xy2 + y3
C) (x + y).(x2 – xy + y2) D) x3 – 3x2y + 3xy2 – y3
Câu 5: Kết quả của phép chia (20x5y – 25x3y2 – 5x3y) : 5x3y là:
A) 4×2 – 5y

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.