de KT dai so 7 chuong I – Tong Thị Chien – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về de KT dai so 7 chuong I – Tong Thị Chien, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD& ĐT CHƯ PƯH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
Họ và tên:………………………………
Lớp : 7……
MÔN : ĐẠI SỐ 7

Điểm
Lời phê của thầy (cô) giáo

Đề
Bài 1: (3 đ)
a) Cho x2 = 144 . Tính giá trị của x ?
b) Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn?
Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn?
; ; ;
c) Tìm x và y biết = và x + y = – 15
Bài 2: (3đ ) Thực hiện phép tính:
a. . 7 – .15 b. c.
Bài 3: (2 điểm )Tìm x biết :
a. 5,2 x + (- 1,5 x) + 8,4 = 1 b.
Bài 4: (2 điểm ) Trong đợt trồng cây do nhà trường phát động. Hai lớp 7A và 7B đã trồng được 160 cây. Tính số cây mỗi lớp trồng được, biết rằng số cây của lớp 7A và 7B trồng theo tỉ lệ 3; 5.

Người ra đề Người duyệt

Tống thị chiên

PHÒNG GD&ĐT CHƯPƯH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

ĐÁP ÁN
Bài 1: (3điểm)
a) x = ± 12 (1đ)
b) Phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là: (0,5đ)
Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là: ; ; (0,5đ)
c) x= -6 ; y = -9 (1đ)

Bài 2: (3 điểm) Thực hiện phép tính:
a. . 7 – .15 = … = (1đ)
b. = … = (1đ)
c. = … = ( 1đ)
Bài 3: : (2 điểm) Mỗi phần đúng được 1đ.
a. 5,2 x + (- 1,5 x) + 8,4 = 1 b.
Đáp án x = – 2 Đáp án: Không có giá trị của x
Bài 4: : (2 điểm)
Gọi số cây của lớp 7A trồng được là x (cây) (x >0)
Gọi số cây của lớp 7B trồng được là y (cây) (y >0) (0,5đ)
Ta có: x + y = 160
( 0,5đ)

( 0,5đ)
Vậy số cây của lớp 7A trồng được là 60 cây
Vậy số cây của lớp 7B trồng được là 100 cây (0,5đ )

PHÒNG GD&ĐT CHƯPƯH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

MA TRẬN

CHỦ ĐỀ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cộng

Vận dụng thấp
Vận dụng cao

TL
TL
TL
TL

Các phép toán trên số hữu tỉ
1
1

1
1
1
1
3
3

Số câu
Số điểm – tỉ lệ %
1
10%

1
10%
1
10%
3
30%

Tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau

1
1
1
2

2
3

Số câu
Số điểm – tỉ lệ %

1
10%
1
20%

2
30%

Số thực, số vô tỉ, số thập phân
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4

Số câu
Số điểm – tỉ lệ %
1
10%
1
10%
1
10%
1
10%
4
40%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
2
20%
2
2
20%
3
4
40%
2
2
20%
9
10
100%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.