Đề KT đại chuong 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề KT đại chuong 1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ SỐ 01
Bài 1: (4 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:
a) b)
c) d)
Bài 2: (2 điểm) Giải các phương trình sau:
a) b)
Bài 3: (3 điểm) Cho biểu thức:
Q = .
a)Tìm các giá trị của x để Q xác định b)Rút gọn biểu thức Q.
Bài 4: (1 điểm)
So sánh hai số a và b biết :

ĐỀ SỐ 02
Bài 1: (3điểm)
Rút gọn các biểu thức sau: a)
b) c) d)
Bài 2: (1.5 điểm)
Giải các phương trình sau:
a) b)
Bài 3: (2.0 điểm)Cho biểu thức :
A = a)Rút gọn A .
b) Chứng minh rằng nếu 0 < a 0. c) Tìm giá trị lớn nhất của A.
Bài 4: (2.5điểm)
Cho biểu thức:
Q = .
a)Tìm các giá trị của x để Q xác định .
b)Rút gọn biểu thức Q.
c)Tìm tất cả các giá trị của x để Q < 1
Bài 4: (1 điểm)
So sánh hai số a và b biết :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.