De KT Dai 9 chuong IV. Sanh 2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về De KT Dai 9 chuong IV. Sanh 2012, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

trường thcs kì sơn
Lớp 9A……..
Họ và tên: ……………………………….
Bài kiểm tra 45 phút
Môn: Đại số 9.
(HS làm bài luôn vào tờ giấy này)

Điểm
Lời phê của thầy, cô giáo

A. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm).
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Điểm thuộc đồ thị hàm số y = là :
A. B. C. D.
Câu 2: Điền đúng (Đ), sai (S) vào ô vuông sau các khẳng định sau:
a) Phương trình 2×2 – 4x + 3 = 0 có biệt thức
b) Phương trình ax2 + bx + c = 0 có a và c trái dấu thì bao giờ
cũng có hai nghiệm phân biệt.
Câu 3: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Cho phương trình có tổng hai nghiệm là:
A.
B.
C.
D.

Câu 4: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Phương trình có một nghiệm là:
A. x = 1
B. x = 5
C. x = 6
D. x = – 6 .

Câu 5: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Hàm số y = ( 1 – m) x2 đồng biến trên x < 0 khi m nhận giá trị là :
A. B.m >1 C. D. m < 1
Câu 6: Điền vào chỗ (…) để được kết luận đúng :
Đồ thị của hàm số y = ax2 (với là một đường cong ……………. đi qua gốc toạ độ O và nhận trục ………… làm trục đối xứng.
Nếu a > 0 thì đồ thị hàm số nằm phía …………………………. , O là điểm ……..
…………… của đồ thị.
B. Tự luận (8 điểm)
Bài 1: Giải các phương trình sau:
a) ; b) x4 – 48×2 – 49 = 0 .
Bài 2: Cho hàm số y = ax2
Xác định a biết đồ thị hàm số đi qua A(1 ; 1)
Với hệ số a tìm được ở trên, hãy tìm toạ độ giao điểm của đồ thị hàm số y = ax2 với đường thẳng y = x + 2.
Bài 3: Cho phương trình
a) Giải phương trình trên với m = – 3 ;
b) Với giá trị nào của m thì phương trình có một nghiệm là x = 2.
c) Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm ?
Khi phương trình có nghiệm x1, x2 hãy tính x12 + x22 theo m.
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
trường thcs kì sơn
Lớp 9A……..
Họ và tên: ………………………………..
Bài kiểm tra 45 phút
Môn: Đại số 9.
(HS làm bài luôn vào tờ giấy này)

Điểm
Lời phê của thầy, cô giáo

A. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm).
Câu 1: Điền đúng (Đ), sai (S) vào ô vuông sau các khẳng định sau:
a) Phương trình 2×2 + 4x + 3 = 0 có biệt thức
b) Phương trình ax2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.