Đê KT đại 9 chương 3 co ma tran, đap an – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đê KT đại 9 chương 3 co ma tran, đap an, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 9
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Phương trình, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Nhận biết được PT, HPT bậc nhất hai ẩn
Biết được nghiệm tổng quát của PT bậc nhất hai ẩn. Biết
Biết tìm nghiệm của HPT bằng đồ thị

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
4
1

4
1

4
2

Cách giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Biết giải HPT bậc nhất hai ẩn

Vận dụng cách giải hệ PT bậc nhất hai ẩn để tìm các tham số trong PT, trong bài toán có liên quan
Tìm được tham số m để cặp số (x0;y0) thoả mãn đk cho trước

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

1
1,5

1
1,5

1
0,5
4
3

Đồ thị phương trình bậc nhất hai ẩn
Nhận biết tọa độ một điểm là nghiệm của HPT

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
2
0,5

4
2

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Biết giải bài toán bằng cách lập hệ PT
Vận dụng cách giải bài toán bằng cách lập HPT để tìm nghiệm nguyên

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

1
2

1
2

2
3

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
7
3,0
30%

5
3,0
30%
3
4,0
40%
15
10
100%

Trường THCS Lê Lợi KIỂM TRA CHƯƠNG III .
MÔN : ĐẠI SỐ . LỚP 9 Năm học: 2012 – 2013
( Thời gian làm bài : 45 phút – không kể thời gian phát đề )

Họ và tên :……………………………………………
Lớp : ……………
Mã phách

( ……………………………………………………………………………………………………………………
Điểm bằng số
Điểm bằng chữ
Chữ kí giám khảo
Lời phê của giáo viên
Mã phách

Đề:
I. Trắc nghiệm khách quan: (3điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng:
1} Phương trình x – 3y = 2 cùng với phương trình nào trong các phương trình sau đây lập thành một hệ phương trình vô nghiệm:
A. 2x – 6y = 4 B. 2x – 6y = 2 C. 2x + 3y = 1 D. x + 2y = 11
2) Cặp số ( 2 ; 1 ) là một nghiệm của phương trình nào sau đây:
A. x + y = 4 B. 2x + y = 5 C. 2x + y = 3 D. x + 2y = 3
3) Hệ phương trình : có nghiệm là:
A. ( 2 ; -1 ) B. ( -2 ; -1 ) C. ( 2 ; 1 ) D. ( 3 ; 1 )
4) Hai đường thẳng y = (k+1)x + 3; y = (3 – 2k)x + 1 song song khi
A. k = 0 B. k = C. k = D. k =
5) Phương trình 3x – 2y = 5 có nghiệm là
A. (1;-1) B.(5;-5) C.(1;1) D(-5;5).
6) Tập nghiệm của phương trình 2x – 0y = 5 được biểu diễn bởi các đường thẳng
A. y = 5 – 2x B. y = C. y = 2x – 5 D. x = .
7) Phương trình 4x – 3y = -1 nhận cặp số nào sau đây làm 1 nghiệm ?
A. (-1;1) B.(-1;-1) C.(1;-1) D(1;1)
8) Hai hệ phương trình Hai hệ phương trình là tương đương khi k bằng:
A. 3 B. -3 C. 1 D. -1

* Hãy điền đúng (Đ) hoặc sai (S

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.