Đề KT dại 8 cương 3 co ma trận chuẩn – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về Đề KT dại 8 cương 3 co ma trận chuẩn, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:……………………
Lớp: ……
KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III
Môn: Đại số 8

Điểm
Lời phê của giáo viên

A. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)
Câu1:(1 đ’).Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
a)Phương trình 2x + 3 = x + 5 có nghiệm là:
A. B. 2 C. 0 D.
b) x = 3 là nghiệm của phương trình
A. B.
C. D.
c) Phương trình x2 = – 4 là phương trình có:
A.Một nghiệm x = 2 B. Một nghiệm x = – 2
C. Hai nghiệm x = 2 và x = – 2 D. Vô nghiệm
d) Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn số?
A. x – 1 = x + 2 B. (x – 1)(x – 2) = 0
C. ax + b = 0 D. 2x + 1 = 3x + 5
Câu 2: (1 đ‘). Điền chữ “Đ” vào câu đúng, chữ “S” vào câu sai trong các câu sau:
a, Phương trình x = 2 và phương trình x = 4 là hai phương trình tương đương
b, Phương trình bậc nhất một ẩn có 1 nghiệm duy nhất
c)Phương trình có một nghiệm duy nhất được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn
d)Phương trình bậc nhất một ẩn luôn có nghiệm duy nhất
Câu 3: (1đ’Nối mỗi ph.trình ở cột trái với ĐKXĐ của nó ở cột phải trong bảng sau:
Cột trái
Nối
Cột phải

a)
b)
c)
d)

1)x (
2)x ( 0 và x ( 2
3)x ( 2
4)x ( 8
5)x ( -2
6)x ( 0 và x ( -1

II/ Tự luận ( 7 điểm )
Câu 1:(4đ).Giải các phương trình sau
a)
b)(x – 1)(5x + 3) = (3x – 8)(x – 1)
c)
Câu 2:(3đ).
Hai thùng đựng dầu: thùng thứ nhất có 120 lít, thùng thứ hai có 90 lít. Sau khi lấy ra ở thùng thứ nhất một lượng dầu gấp ba lần lượng dầu lấy ra ở thùng thứ hai thì lượng dầu còn lại trong thùng thứ hai gấp đôi lượng dầu còn lại trong thùng thứ nhất. Hỏi đã lấy ra bao nhiêu lít dầu ở mỗi thùng?
…………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.