de Kt có ma trận – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về de Kt có ma trận, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS ĐẬP ĐÁ
BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT
CHƯƠNG III
MÔN : ĐẠI SỐ 8

*Câu 1: (3đ) Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng nhất trong mỗi câu sau:
a)trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn :
A. 2x+ =0 B. + x=0 C.ax+b=0 D.Đúng hết
b)Phương trình nào sau đây là tương đương với phương trình :x-1=1
A.x2 – 4=0 B.x(x – 1 )=x C.(x2 + 1) (x – 1)=x2 + 1
D. E.Đúng hết
c)Giá trị nào của a thì pt (ẩn x) sau : 2ax + 1 + (1-a)x+2=0 có nghiệm là 1:
A.a =-1 B.a = -2 C.a = -3 D.a = -4
d)Phương trình y2 -25 = 0 có:
A.1 nghiệm B.2 nghiệm C.3 nghiệm D.Vô nghiệm
e)ĐKXĐ của phương trình là :
A.x ≠ 0;x ≠ 2. B.x ≠ 0; x ≠ ± 3 C.x ≠ ± 3;x ≠ ± 2 D.x ≠ 0;x ≠ ±2
g)Lập phương trình để giải bài tập sau : “Có 35 con vừa chim vừa trâu ,có tổng cộng 100 chân” Tìm số chim và số trâu.
A. 4x+2(35-x)=100 B.4x+2(65-x)=100
C.2x+2(100-2x)=35 D. 4x+2(100-x)=35
*Câu 2: (3,5đ) Giải các pt sau :
a)(4x-3)2 = (2x+1)(4x-3)
b)
c)
*Câu 3: (3,5đ) Tàu đánh cá Hải Âu dự định đánh bắt được 3 tấn cá mỗi ngày .Nhưng thực tế đã bắt thêm được 0,8 tấn cá mỗi ngày ,nên chẵng Mọi hoàn thành kế hoạch sớm hơn 2 ngày mà còn đánh thêm 2 tấn cá nữa .Hỏi số tấn cá dự định bắt theo kế hoạch là bao nhiêu?

ĐÁP ÁN
Câu 1: (3đ)
Câu
a
b
c
d
e
g

Chọn
B
C
D
B
D
A

Câu 2: (3,5đ)
a) Giải phương trình tìm được x=2 ; x=3/4 (1,25đ)
b) Giải phương trình tìm được x (1đ)
c) ĐKXĐ : y8 ; y5 (0,25đ)
Biến đổi pt về dạng : y2-3y+40=0 (0,25đ)
( (y+8)(y-5) =0 (0,25đ)
( y=-8 hoặc y=5(không TMĐK) (0,25đ)
Vậy PT có 1 nghiệm là y= -8 (0,25đ)
Câu 3:(3,5đ) Gọi x(tấn) là khối lượng cá đánh bắt được theo kế hoạch (ĐK : x>3,8) (0,5đ)
Khối lượng cá đánh bắt được trong thực tế x+2 ( tấn) (0,5đ) Thời gian dự định đánh bắt cá là (ngày) (0,5đ) Thời gian thực tế đã đánh bắt là : (ngày) (0,5đ) Theo bài toán ta có pt : (0,5đ) Giải ra ta được x=36(TMKĐ) (0,5đ) khối lượng cá đánh bắt theo kế hoạch là 36 (tấn) (0,5đ)

Hỏi và đáp