DE KT CLGHKI- 90phut – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về DE KT CLGHKI- 90phut, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm định chất lượng sau tuần 8- toán 6
C – Ma trận :

Nội dung
Nhân biết
Thông hiểu
kĩ năng
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Tập hợp, số nguyên tố, hợp số, chia hết.
4
0,25

1.0

Phép tính, lũy thừa, so sánh, UC, BC

1
0,25
2
0,5
2
0,75

2
1
7
5.0

Đoạn thẳng, bài tập nâng cao.
3
0,25

2
0,25
2
0,75

2
0.5
7
4.0

Tổng
8
2.0
8
4,5
4
3,0
19
10,0

Đề lẻ:
I- phần trắc nghiệm khách quan: (2 điểm)
Bài 1: (1 điểm) hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
a) Số phần tử của tập hợp Q = 2 ; 4 ; … ; 58 ;60 là :
A : 30phần tử ; B : 40 phần tử ; C : 31phần tử ; D : 41phần tử
b) Cho A = 23580
A – A Chia hết cho 2 B – A chia hết cho 5
C – A Chia hết cho 3;9 D – Cả 3 đáp án trên.
c) Tổng nào sau đây chia hết cho 7?
A : 23 + 14 B : 49 + 28 + 140 C : 280 – 13 D: 77 + 15
d, Chữ số x để tổng 105 + 235 + 147 + x chia hết cho 5 là :
A : 13 B : 123 C : 3 D : 30
Bài 2: (1điểm) Điền dấu x vào ô thích hợp:
Câu
Đúng
Sai

a) Số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất

b) Nếu AB + BM = AM thì M nằm giữa A và B

c) Sô1 là ước của mọi số nhiên.

d) Nếu 3 điểm A,B, C thẳng hàng thì B nằm giữa A và C

Ii- phần tự luận : (8 điểm)
Bài 1: (1 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh ):
a) 14. 250 – 5. 23
b) 48.76 + 15.48 + 9.48
Bài 2: (3 điểm)
a) Tìm số tự nhiên x biết: x ( B(5) và 18 < x < 36
b) Tìm UC ( 64,80)
c) Tìm BC( 3,5)
Bài 3: (1 điểm ) Phân tích các số: 96; 150 ra thừa số nguyên tố.
Bài 4 : ( 3 điểm ) Cho điểm O nằm giữa 2 điểm C; D . Biết CO = 4 cm, CD = 10 cm. Tính độ dài đoạn thẳng OD.

Kiểm định chất lượng sau tuần 8- toán 6
C – Ma trận :

Nội dung
Nhân biết
Thông hiểu
kĩ năng
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Tập hợp, số nguyên tố, hợp số, chia hết.
4
0,25

2
1.0

Phép tính, lũy thừa, so sánh, UC, BC

1
0,25
2
0,5
2
0,75

2
1
7
5.0

Đoạn thẳng, bài tập nâng cao.
3
0,25

2
0,25
2
0,75

2
0.5
7
4.0

Tổng
8
2.0
8
4,5
4
3,0
19
10,0

Đề Chẵn
I- phần trắc nghiệm khách quan: (2 điểm)
Bài 1: (1 đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.