ĐỀ KT CL giua HKII – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về ĐỀ KT CL giua HKII, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Thái Thành
Tổ khoa học tự nhiên
( ( (
đề kiểm tra chất lượng giữa kỳ II Môn : Toán 7
(Thời gian làm bài 75 phút, không kể thời gian giao đề)

Bài 1: (1điểm) Chọn chữ cái đứng trước kết quả đúng.
1, Kết quả thu gọn đơn thức: sẽ là:
A, B, ax2yz2; C, 3ax3y3z3; D, ax3y3z3
2, Giá trị của biểu thức: A = x5- 5×4+ 5×2 + 5x – 1 tại x = 4 là:
A, 3 B, 335 C, 4 D, 0
3, Bậc của đơn thức: (0 ≠ a là hằng số) là:
A, 8 B, 3 C, 5 D, 9
4, Các cặp đơn thức sau là đồng dạng:
A, 3×2 và 3x
B, 5×3 và x3
C, 5×2 và 5x2y
D, 5x3y2 và x3y2

Bài 2: (1.5điểm) Chỉ rõ khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?
a. Tam giác có độ dài 3 cạnh là 3m, 4m, 5m là tam giác vuông.
b. Tam giác có 2 góc bằng nhau là tam giác cân.
c. Trong một tam giác, góc lớn nhất là góc vuông.
d. Trong một tam giác vuông 2 góc nhọn bù nhau.
e. Nếu góc A là góc ở đỉnh của 1 tam giác cân thì góc A< 900
g. ABC và PRQ có AB = PQ; BC = PR; AC= QR thABC = PRQ(c.c.c)
Bài 3: (4điểm)
( Cho các đơn thức sau:
A = 3x2yz ; B = – 2yx2z ; C = x2y2z ; M = -3zyx2
a. Tính A – B + M ; A + C
c. Tính tích A . M rồi tìm bậc và hệ số của đơn thức tích đó.
( Tính giá trị của biểu thức : N = 3×2 – 2xy – 1. Tại x = – 1 , y = 1
Bài 4:(3điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A có góc C bằng 300
a) Tính số đo góc B.
b) Gọi BE là tia phân giác của góc ABC ( E AC ) . Từ E kẻ EM BC (MBC). Chứng minh : (ABE = ( MBE .
c) Nối A với M cắt BE tại H. Chứng minh:
Bài 5: (0,5điểm) Không dùng máy tính hãy tìm x, biết:
( x – 68 ) = ( 3- 4 ) : ( – 1 ) : ( – 1)

Hỏi và đáp