ĐỀ KT CI ĐS9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về ĐỀ KT CI ĐS9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS …………………… KIỂM TRA Chương I
Lớp: 9/ Môn ĐẠI SỐ 9 – Thời gian 45 phút
Họ và tên: ………………………………….. Ngày: ………………………………..

Điểm

Nhận xét của giáo viên

Đề bài:
Câu 1: Tính giá trị của biểu thức :
a) ; b) ;
c/.
e/ (. f/ .
Câu 2: Giải phương trình sau:
a); b) ; c)
Câu 3: Cho biểu thức
Tìm điều kiện xác định của A; b) Rút gọn A ;
c) Tìm x để:
Câu 3: Rút gọn các biểu thức sau:
a/ b/ c/
Câu 3: Chứng minh các đẳng thức sau:
a/
b/
c/
Câu 3: So sánh ( không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi )
a/ và
b/ và
c/ và
Câu 3: Cho biểu thức với a >0 và a
a/ Rút gọn biểu thức M.
b/ So sánh giá trị của M với 1.
Câu 3: Cho biểu thức với
a/ Rút gọn biểu thức A.
b/ Tìm x để A < 2.
c/ Tìm x nguyên để A nguyên.

Hỏi và đáp