Đề KT chươngI HH 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề KT chươngI HH 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG I
Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Môn HÌNH HỌC 9 – HKI – Năm học 2016 – 2017
Lớp : 9/. . . Ngày kiểm tra : … / … /2016
Điểm

Nhận xét của thầy, cô giáo

ĐỀ A
I/Trắc nghiệm (5 điểm) : Hãy chọn câu trả lời đúng nhất :
Câu 1 : Hình 1:
a) x bằng :
A/ 4 ; B/ 6 ; C/8 ; D/ 16
b) y bằng
A/3; B/ 4; C/ 6 , D/ 8
Câu 2 : Hình 2:
a) sin x bằng :
A/ ; B/ ; C/ ; D/
b) tanR bằng :
A/ ; B/ ; C/ ; D/
Câu 3: Hình 3 :
a) Độ dài đường cao AH là :
A/ cm ; B/ cm
C/ cm D/ cm
b) Đoạn thẳng BH bằng:
A/ cm B/ cm
C/ cm D/ cm
c) Độ dài cạnh AB là :
A/ cm ; B/ cm
C/ cm D/ cm
Câu 4 : Với góc nhọn tùy ý, ta có :
A/sin2 +cos2= 1; B/ sin+ cos= 1;
C/ tg.cos = 1; D/tg+ cotg= 1
Câu 5 : Kết quả nào sau đây đúng :
A/ sin300 > tg300 ; B/ sin450 = cos450;
C/ cos600 = sin600 ; D/ tg300 > cotg300
Câu 6 : Biết sin750 = 0,966 ; vậy cos150 bằng :
A/ 0,483 ; B/ 0,966; C/ 0,322; D/ 0,161
II/ Tự luận (5 điểm)
Câu 8 (1,5 điểm) : Cho tam giác ABC vuông tại A, biết sinC = , Tính các tỉ số lượng giác của góc B
Câu 9 (2,5 điểm) : Cho ∆ABC vuông tại A, biết AB = 3cm; AC = 4cm.Giải tam giác vuông đó.
Câu 10 (1 điểm) Tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ 630. Bóng một trụ điện trên mặt đất dài 2,5 m. Tính chiều cao của cột điện (làm tròn đến mét)
————————————————–

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG I
Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Môn HÌNH HỌC 9 – HKI – Năm học 2016 – 2017
Lớp : 9/. . . Ngày kiểm tra : … / … /2016
Điểm

Nhận xét của thầy, cô giáo

ĐỀ B
I/Trắc nghiệm (5 điểm) : Hãy chọn câu trả lời đúng nhất :
Câu 1 : Hình 1:
a) Độ dài cạnh MN bằng :
A/ 9 ; B/ 12 ; C/ 16 ; D/ 24
b) Độ dài cạnh LN bằng :
A/ 5 , B/ 3 ; C/ 3; D/ 4
Câu 2 : Hình 2 :
a) tan x bằng :
A/ ; B/ ; C/ ; D/
b) sin R bằng :
A/ ; B/ ; C/ ; D/
Câu 3 : Hình 3,
a) Độ dài cạnh AC là :
A/ cm ; B/ cm
C/ cm ; D/ cm
b) Độ dài đoạn thẳng BH là :
A/ cm ; B/ cm ;
C/ cm ; D/ cm
c) Độ dài cạnh BC bằng :
A/ cm ; B/ cm ;
C/ cm; D/ cm
Câu 4 : Nếu + = 900 ; thì :
A/ sin = cos; B/ cos = sin;
C/ tg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.