ĐE KT CHƯƠNG IV ĐS 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về ĐE KT CHƯƠNG IV ĐS 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần31
Ngày soạn: 01/4/2012
59
KIỂM TRA CHƯƠNG IV ĐẠI SỐ 9
I. MỤC TIÊU:
Kiến thức: Kiểm tra các kiến thức IV: đồ thị hàm số bậc hai, trình bậc , tìm giá trị của tham số để pt có nghiệm, vô nghiệm; tìm hai số biết tổng và tích của chúng
Kỹ năng: tra giải phương trình bậc hai và giải bài toán tìm hai số biết tổng và tích của chúng
Thái độ: HS , chính xác, trong tính toán; trung trong làm bài, không gian
lận quay cóp

Cấp độ
Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1.Giải phương trình bậc hai

1
2,5
25%

1
2,5 điểm
= 25%

2. Ứng dụng hệ thức Vi-ét

1
2,5
25%

1
2,5
25%

3. Tìm điều kiện để pt bậc hai có hại nghiệm phân biệt

1
2,5
25%
1
5,0 điểm
= 50%

4. vẽ đồ thị hàm số và tìm toạ độ giao điểm của hai đồ thị

1
2,5
25%

1
2,5
25%

Tổng số câu
Tổng số điểm
%

2
5,0
50%
2
5,0
50 %
4
10 điểm
100%

II. MA ĐỀ:
III. ĐỀ BÀI:

Câu 1: (2,5đ)Giải phương trình:
Câu 2: (2,5đ)Cho phương trình: .Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt
Câu 3.(2,5đ): Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 2 và tích của chúng bằng -35
Câu 4.(2,5). Vẽ đồ thị hai ham số trên cùng mặt phẳng toạ độ.Tìm toạ độ giao điểm của hai đồ thị (nếu có).

Hết

IV. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
Câu 1:(2,5đ) Giải phương trình:
phương trình có hai nghiệm phân biệt, (1,5đ)
(1,0đ)

Câu 2:(2,5đ) . Để pt có hai nghiệm phân biệt : (0,5đ)
(1,0đ)

Vậy với thì pt có hai nghiệm phân biệt. (1,0đ)

Câu 3:(2,5đ) Hai số cần tìm là nghiệm của PT (1,0đ)
Giẩi pt ta được (1,0đ)
Vây hai số đó là -5 và 7 (0,5đ)

Câu 4: (2,5đ)
Lập đúng mỗi bảng (0,25đ)
Vẽ đúng mỗi đồ thị: (0,5đ)
Tìm đúng toạ độ của hai giao điểm (0,5đ)

Mọi cách làm đúng đều chấm điểm tối đa
Chú ý câu 4 có từ “ mỗi”

Người ra đề …………………..Hà Văn Hợi

Hỏi và đáp